Vi oppdaterer deres ansatte på den nyeste teknologien

Målet vårt er at vi til enhver tid skal kunne tilby våre kunder den best tilgjengelige kompetansen.

Få et kunnskapsløft

Mange savner opplæring i arbeidsplassens digitale verktøy. Det hjelper lite å innføre digitale tjenester i etater og bedrifter dersom ikke de ansatte er i stand til å bruke dem på en effektiv måte. NetNordic har sett viktigheten av at brukerne får tilrettelagt opplæring i digitale verktøy. Vi tilbyr tilpasset opplæring i de applikasjoner og systemer vi leverer.

Skreddersydde kurs 

Når vi holder kurs benytter vi oss av både interne ressurser og eksterne samarbeidspartnere, som er spesialister innen aktuelle fagdisipliner. Målet vårt er at vi til enhver tid skal kunne tilby våre kunder den best tilgjengelige kompetansen.

NetNordic tilbyr både skreddersydde og produktorienterte kurs, arbeidsmøter (workshops) og seminarer:

  • Generelle kurs 
  • Produktorienterte kurs 
  • Skreddersydde kurs

Kursene avholdes hos NetNordic eller hos kunde.

Utdanning_web