NetNordic overvåker dine IT-systemer

Proaktiv overvåking

 

Vårt mål er å hindre at det oppstår feil med proaktivt arbeid på din løsning.

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du opplever stabile tjenester og høy oppetid.

NetNordic vil raskt kunne identifisere eventuelle svakheter i systemet og reagere proaktivt på uhensiktsmessige hendelser, forhåpentligvis før dere merker noe.

 

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du opplever stabile tjenester og høy oppetid.

Reduser risiko og få en bedre opplevelse 

Ved å inngå avtale om overvåking av dine systemer, vil du redusere risikoen for systemfeil og få en bedre opplevelse av dine IT-systemer.

Overvåking & Rapportering omfatter også at du løpende mottar driftsrapport fra oss.

Du kan inngå avtale om Overvåking & Rapportering som enkeltstående tjeneste, eller du kan velge å la det inngå i en mer omfattende Service og support- eller driftsavtale med NetNordic.

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65