NetNordic Technical University - 15-16 Oktober 2020

NetNordic Technical University – Årets høydepunkt for deg som er interessert i ledende teknologi.

Les mer om oss på NetNordic

Vi har eksperter som står klar til å hjelpe deg!

NetNordic Service Manager (SM)

Støttefunksjonen Service Manager arbeider med å styrke kommunikasjonen mellom kunden og NetNordic sine ulike avdelinger.

  • Identifiserer kundebehov
  • Brobygger mellom salg og kunde
  • Sikrer at leveransen blir som avtalt

Våre Service Managere finner ut hvordan vi på best mulig måte kan møte kundens unike behov.

Brobygger mellom salg og kunde

En servicemanager identifiserer kundebehov og tar ansvar for hvordan vi kan møte kundens unike behov på best mulig måte.

En servicemanager skal være en brobygger mellom NetNordics Operations og salgsorganisasjonen – og kunden.

Sikrer leveransen

En Service Manager skal også sikre at våre leveranser til kunden er i henhold til gjeldende avtaler, og rapporterer på avtalte servicemål (SLA-krav).

KontaktKontakt oss – så forteller vi mer om vår tilleggstjeneste Service Manager!