Få din egen dedikerte kvalitetssikrer

En Service Manager fungerer som kontaktpunkt og kvalitetssikrer i NetNordics driftsorganisasjon.

Oppnå større forutsigbarhet

NetNordic kan tilby avtale om Service Manager til alle kunder som har løpende tjenesteleveranser fra NetNordic og et behov for en dedikert serviceressurs.

En Service Manager fungerer som kundens kontaktpunkt og kvalitetssikrer i NetNordics driftsorganisasjon.

Denne tjenesten er aktuell for deg som har et ønske om
større forutsigbarhet og en optimal driftssituasjon uten unødvendig risiko. En
Service Manager fungerer som kontaktpunkt og kvalitetssikrer i NetNordics driftsorganisasjon.

Unik avtale for hver kunde

Konkret omfang i avtalen varierer med kunde og tjenesteavtalens kompleksitet og omfang, og kundens ønsker og prioriteringer angående møte- og rapporteringshyppighet. NetNordic Service Manager skal sørge for at kundens løsninger er kosteffektive, og står som garantist for forslag til driftsmessige forbedringer og effektiviseringer gjennom avtalens løpetid.

Service-Manager_web

Oppgaver for NetNordic Service Manager:

 • Etablere driftsplaner med kunde og rapportere på avtalte effektiviseringsmål.
 • Ansvar for innkalling og gjennomføring av møter for driftsrapportering.
 • Eskaleringspunkt ved kritiske feilsituasjoner
 • Optimalisering av inngåtte avtaler
 • Håndtering av tredjeparts-leverandører
 • Oppfølging av planlagte endringer
 • Sikre dialog mellom nøkkelressurser og ledelse, for å optimalisere inngåtte avtaler.
 • Informere om nyheter og forhold som kunde kan ha nytte av

Avtale etter behov

Tjenesten tar utgangspunkt i variantene Gull, Sølv og Bronse – og justeres med kundens konkrete behov og ønsker:

 • BRONSE: Kvartalsvise driftsstatusmøter, standard rapportering, årlig status, oppfølging av avtale og endringer.
 • SØLV: Som Bronse, men i tillegg månedlige driftsstatusmøter, tilpasset servicerapportering, tekniske møter, oppfølging av hendelser, prosjekt, leveranse og eskaleringer.
 • GULL: Som Sølv, men i tillegg ledermøter, SLA-analyser ved håndtering av tredjeparter, kundeplaner og rapportering på effektiviseringsmål.
Service-Manager_web_2