NetNordic overvåker dine IT-systemer

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du opplever stabile tjenester og høy oppetid.

Proaktiv overvåking

Vårt mål er å hindre at det oppstår feil med proaktivt arbeid på din løsning.

Løpende overvåking av dine IT-systemer vil sikre at du opplever stabile tjenester og høy oppetid. NetNordic vil raskt kunne identifisere eventuelle svakheter i systemet og reagere proaktivt på uhensiktsmessige hendelser, forhåpentligvis før dere merker noe.

Ved å inngå avtale om overvåking av dine systemer, vil du redusere risikoen for systemfeil og få en bedre opplevelse av dine IT-systemer. Overvåking & Rapportering omfatter også at du løpende mottar driftsrapport fra oss.

Du kan inngå avtale om Overvåking & Rapportering som enkeltstående tjeneste, eller du kan velge å la det inngå i en mer omfattende Service og support- eller driftsavtale med NetNordic.

Reduser risiko og få en bedre opplevelse.

Overvåking_web_2