20. desember 2018

Oppgraderer 50 telefonsentraler for Thon Hotel

NetNordic byttet ut gamle telefonsentraler på over 50 Thon hoteller

Utfordringen

Thon hadde frittstående telefonsentraler på hvert enkelt hotell, som trengte både utskiftning og oppgraderinger. Kjeden hadde et behov for å modernisere telefonsentralene slik at hotellene kunne få en felles, helhetlig og mer fremtidsrettet telefoniløsning.

Løsningen

NetNordic leverte en sentralisert telefoniløsning slik at alle IP-baserte telefonsentraler på samtlige hoteller kunne holde samme utstyr og nivå. Vi byttet ut sentraler på alle Thon-hoteller i hele Norge, i et omfattende prosjekt som rullet over to-tre år. I tillegg har det blitt levert en kontaktsenterløsning for sentral booking, og også for lokal booking på hotellene, med back-up kontaktsenter på sentral booking sentralt. Dette garanterer at kunder alltid får svar på sine henvendelser, samtidig som det gir Thon en mulighet til å kunne gjennomføre ulike målinger og ta ut statistikker som er relevante for virksomheten.

Utfallet

  • Oppgradert løsning til enhver tid
  • Lik teknologi på alle hoteller
  • Standardiserte tjenester
  • Enklere drift på sentraliserte løsninger
  • Bedre synergier mellom hotellene
  • Betydelig lavere kostnader for hotellene, og økt servicegrad
  • Kun èn leverandør å forholde seg til

Dette sier Thon Hotels

– Vi i Olav Thon Gruppen opplever NetNordic som en profesjonell leverandør av telefoni-tjenester med høy kompetanse i sine rekker. Trekker spesielt frem vår sentraliserte Alcatel-løsning som bidrar til å standardisere våre tjenester på felles plattform. Dette, i kombinasjon med Thon-tilpasset IN-struktur inkludert Connect, bidrar til inntjening og høy servicegrad for THSC og hotellene våre. NetNordic fremstår med dyktige folk i alle ledd som utviser høy grad av servicevennlighet og fokus på løsning når vi trenger det. Med hovedavtale-partner Telenor i ryggen gir dette trygghet for oss som kunde.

Sven Daae Johansen, Senior Rådgiver IKT, Olav Thon Gruppen

Relatert innhold

Contact by mail