Contact by mail

15. mai 2019

NetNordic sikrer effektiv drift for Schibsted Norge

NetNordic sikrer effektiv og stabil driftsplattform for Schibsteds norske virksomheter, i samarbeid med hovedleverandør IBM. 

Avtalen ble inngått i mai 2015. 

Schibsted Norge er overbygningen for mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. I tillegg inneholder selskapet Schibsted Vekst og MNO Trykk.

Utfordringen

Få bransjer er så avhengig av kontinuerlig utvikling av IT-løsninger som underholdnings- og mediebransjen. Behovet for å kommunisere mer effektivt med brukerne hele døgnet på ulike plattformer, krever tette bånd mellom innholdsproduksjonen og IT. Behovet for fornyelse er økende – og det er bakgrunnen for at Schibsted benytter NetNordic for drift av IT infrastruktur og IT-support og for å strømlinjeforme og bedre integrere sine IT-løsninger.

Løsningen

NetNordic leverer en integrert og svært effektiv IT-plattform, som gjør Schibsted i stand til å konkurrere i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Som en del av avtalen sammen med IBM, har NetNordic levert nettverk, sikkerhet og kommunikasjonsløsninger. 

Begge selskapene har en sterk posisjon i tjenestemarkedet som vil komme Schibsted til gode; IBM med sin globale innovasjonskraft og omfattende erfaring innen drift, og NetNordic med sin lokale tilstedeværelse og unike spisskompetanse. Løsningen for Schibsted fra NetNordic spenner seg fra datasenter til utekontor, og bygger på et nettverk fabric i bunn, WAN og LAN/WiFi på kant. Alt supporteres 24/7/365 fra NetNordic’s driftssenter.

Utfallet

  • Oppgradert løsning til enhver tid
  • Standardisert teknologi og tjenester
  • Enklere drift på sentraliserte løsninger
  • Reduserte kostnader og økt servicegrad
  • Kun èn leverandør å forholde seg til (SPOC)

Schibsted kan nå konsentrere seg om sin kjernevirksomhet og videre utvikling av nye innholdstjenester og medieplattformer.

Dette sier Schibsted

– Avtalen vil bidra til at Schibsted i Norge raskere kan ta i bruk verdensledende teknologiløsninger som gjør det lettere å fokusere på egen kjernevirksomhet, som igjen vil gi økt kvalitet på innholdsleveransene, sa daværende konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch.