Contact by mail

29. mai 2020

Store gevinster for Værnes respons etter et år i drift!

Etter ett år i drift, har Værnes Respons hentet store gevinster på løsningen NetNordic har levert. I godt samarbeid med Værnes Respons, har vi utviklet en helhetlig responstjeneste for mottak av alarmer og varsler fra sensorteknologi for til sammen 11 kommuner. 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid om svartjeneste på trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger. Pr 1.5.20 består det interkommunale samarbeidet av 11 kommuner, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta, Stjørdal, Nærøysund, Melhus, Skaun, Midtre- Gauldal, Levanger og Verdal kommuner. Samarbeidet er samlokalisert med dagens legevakt, der det er 2 stasjoner for svartjenesten. Pr i dag er det tilsatt sykepleiere som bemanner opp svartjenesten.

Værnes Respons ble offisielt åpnet i slutten av April 2019. Da startet man med implementering av trygghetsalarmer for Stjørdal kommune. Frosta kommune knyttet sine trygghetsalarmer til Værnes Respons i mai-2019. Selbu, Tydal, og Meråker, Nærøysund kommuner koblet opp sine trygghetsalarmer høsten 2019. Kommunene benytter trygghetsalarmer fra Tunnstall, Doro og Neat Novo. Det forenkler implementeringsprosessen at kommunene kan benytte de trygghetsalarmer som de allerede eier. 

Melhus, Skaun og Midtre Gauldal vedtok å tilte Værnes Respons fra 1.1.20. Våren 2020 koblet Melhus kommune opp sine trygghetsalarmer mot Værnes Respons. Værnes Respons håndterer nå ca. 1000 brukere med trygghetsalarmer. Værnes Respons har pr. 1. mai håndtert 10250 trygghetsalarmer fra hjemmeboende. Skaun, Midtre Gauldal, Levanger og Verdal kommuner ha vedtatt å tiltre Værnes Respons. Det planlegges tiltredelse for i mai/juni 2020.

Kommunene har også tilkoblet ulike sensorer som seng, – bevegelse og dørsensorer tilhørende samme trygghetsalarmboksen. Trygghetsalarmen går til responssentret, mens de ulike sensorene direkterutes direkte til hjemmetjenesten. Det å kunne ta imot ulike varsler i ett og samme system forenkler måten for tjenesten for mottak og behandling av alarmer. Værnes Respons har fått på plass teknisk integrasjon mot Safemate, den skal nå testes og settes i drift.  

Trygghetsalarmtjenesten ytes nå som en mer tryggere tjeneste der man sikrer at tekniske feil blir oppdaget og har rutiner for oppfølging av tekniske varsler.  

Løsningen

Løsningen har integrasjon mot kommunenes AD. Det vil si at man sikrer tilgang til ansatte som skal behandle alarm i tjenesten, samt kunne operere med samme brukernavn og passord som ved innlogging ved PC. Løsningen har integrasjon med journalsystemet, som gjør til at når operatør i responssentret eller utøvende tjeneste kvitterer alarm, legger den seg i brukers elektroniske pasientjournal med årsaks, – tiltakskode samt evt. kommentar.

Værnes Respons er samlokalisert med dagens legevakt for Værnesregionen, og ifølge Marit Hårstad, fagleder i hjemmetjenesten, har de merket stor forandring etter de har implementert sine trygghetsalarmer mot Værnes Respons. De opplever bedre kvalitet i svartjenesten, hurtig responstid. Tidligere var det en usikkerhet om trygghetsalarmen fungerte som den skulle, nå er det sikre på at tekniske varsler blir tatt hånd om og at tjenesten blir kontaktet fra Værnes Respons om det skulle være noe. Om det fattes vedtak om en trygghetsalarm, så blir den gjerne programmert og montert samme dag. «Dette skaper en mer effektiv tjeneste for ansatte, og sikrer at innbyggerne mottar en trygg og sikker tjeneste fra kommunen», sier Marit Hårstad.

NetNordic bidrar til å effektivisere, skape og realisere bærekraftige helsetjenester sammen med våre kunder. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om eHelse tjenestene vi kan levere.