Contact by mail

16. mai 2023

Politiets IT-enhet velger NetNordic som leverandør for drift av kommunikasjonsløsning

Fra venstre: Sondre Andersen, Fagdirektør i Politiets IT-enhet og Allan M. Bjørnstad, Salgs- og markedsdirektør NetNordic Norway

Politiets IT-enhet velger NetNordic som leverandør for drift av en moderne og sikker kommunikasjonsløsning. Kontrakten skal sikre politiet telefoni og sentralbord løsninger og varer i opptil 7 år. NetNordic skal bidra med sikker og stabil drift i hele kontraktsperioden.

Gjennom samarbeid med NetNordic får politiet tilgang til nødvendig kompetanse både i daglig drift og vedlikehold, samt i et fremtidig utviklingsløp. NetNordic skal videre bistå politiet med å utvide, utvikle og fornye løsningen slik at politiet til enhver tid har en løsning som dekker politiets behov.

«Politiets samfunnskritiske oppgaver medfører høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, både i daglig bruk, og i krise og beredskap. Det kreves at løsningen er tilgjengelig 24/7/365, og at løsningen ivaretar kommunikasjonen internt, mot borgerne og andre aktører. Dette er i samsvar med NetNordic sin strategi om å levere samfunnskritiske løsninger» sier Allan Bjørnstad, head of Sales & Marketing NetNordic.

Fra venstre: 

Dag Arne Jerstad, Seniorrådgiver Politiets IT-enhet.
Sondre Andersen, Fagdirektør Politiets IT-enhet.
Hilde Finstad-Søgnen, KAM / CSM NetNordic Norway. 
Allan Bjørnstad, Salgs- og markedsdirektør NetNordic Norway. 

Kontaktinformasjon: 

Jarl Øverby
jarl.overby@netnordic.com
Tlf: 98217009