28. juni 2016

Sykehuspartner velger brannmurløsninger fra NetNordic og Palo Alto Networks

Sykehuspartner velger løsninger fra NetNordic og Palo Alto Networks som lokal brannmur for helseforetakene (HF) i Helse Sør-Øst.

Palo Alto Networks er en neste generasjons brannmur som gir helseforetakene mulighet til å kjøre applikasjonskontroll og gir synlighet på all trafikk. Løsningen ble valgt på bakgrunn av funksjonalitet, fleksibilitet, sporbarhet av trafikkmønstre samt meget god ytelse.

Sykehuspartner HF kommer her i godt selskap med andre selskap som Aftenposten/Schibsted i Norge og større helseforetak som CBI Health Group i Canada og Southern Cross Hospitals på New Zealand for å nevne noen som også har valgt ny sikkerhetsteknologi fra Palo Alto Networks.

Sykehuspartner HF er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen, hvor oppgaven er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene.

NetNordic er blant nordens høyst sertifiserte Palo Alto Networks partnere, og har løsninger fra Palo Alto Networks som et av våre største satsningsområder.