28. juni 2016

Sykehuspartner velger brannmurløsninger fra NetNordic og Palo Alto Networks

Sykehuspartner velger løsninger fra NetNordic og Palo Alto Networks som lokal brannmur for helseforetakene (HF) i Helse Sør-Øst.

Palo Alto Networks er en neste generasjons brannmur som gir helseforetakene mulighet til å kjøre applikasjonskontroll og gir synlighet på all trafikk. Løsningen ble valgt på bakgrunn av funksjonalitet, fleksibilitet, sporbarhet av trafikkmønstre samt meget god ytelse.

Sykehuspartner HF kommer her i godt selskap med andre selskap som Aftenposten/Schibsted i Norge og større helseforetak som CBI Health Group i Canada og Southern Cross Hospitals på New Zealand for å nevne noen som også har valgt ny sikkerhetsteknologi fra Palo Alto Networks.

Sykehuspartner HF er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen, hvor oppgaven er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene.

NetNordic er blant nordens høyst sertifiserte Palo Alto Networks partnere, og har løsninger fra Palo Alto Networks som et av våre største satsningsområder.

 

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.