Contact by mail

3. juli 2019

NetNordic styrker satsingen mot velferdsmarkedet – kjøper Curacom

NetNordic leverer en velferdsplattform som i dag brukes av over 30 kommuner og styrker satsingen mot velferdsmarkedet gjennom oppkjøpet av Curacom.

­­– Vi har gjennom flere år jobbet med kommunene for å forbedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene gjennom utviklingen av en driftssikker velferdsplattform. Nå tar vi neste skritt for å sikre et helhetlig pasientforløp for helsepersonell, brukere, pårørende og teknisk personell, sier Jarl Øverby, konsernsjef i NetNordic.

Et mål at kommunenes innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig

Velferdsplattformen har som mål å støtte innbyggerne slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig, samt å sørge for at kommunenes ansatte og pårørende har nødvendig teknologisk støtte til å skape trygghet og øke livskvaliteten.

– NetNordics misjon er å levere og integrere løsninger og tjenester som bidrar til et bedre samfunn, og satsingen på velferdsteknologi støtter denne misjonen. Gjennom utvikling av teknologi øker vi livskvaliteten for våre eldre innbyggere som dermed kan bo hjemme lengre under trygge rammer, fortsetter Øverby.

Driftssikkerhet og trygghet for sluttbruker

NetNordic leverer i dag en komplett velferdsplattform som støtter kommunenes mål. Plattformen er sentrert med et responssenter som gir helsepersonell, hjemmeboende, pasienter, pårørende og teknisk personell muligheter til tett oppfølging og tilstedeværelse til dem som trenger det, enten de bor hjemme eller på et omsorgs- eller sykehjem i kommunene.

– Curacom er spesialister på utstyr til sluttbruker og integrasjoner av utstyret i velferdsplattformen. Dette er kompetanse som er helt nødvendig for å levere en komplett løsning og derfor av stor strategisk betydning for NetNordic, sier Øverby.

– For Curacom betyr dette at vi blir en del av en større satsing i et voksende marked med styrke til å levere på de største og mest kompliserte prosjektene, sier Jan-Thore Svendsen, daglig leder i Curacom.

Et viktig og voksende marked

– Markedet for velferdsteknologi er et viktig og voksende marked hvor teknologi er avgjørende for å sikre omsorg og støtte til våre eldre og syke innbyggere, sier Øverby, og fortsetter, – vår ambisjon er å hjelpe kundene våre med denne digitale reisen både lokalt og nasjonalt. Oppkjøpet av Curacom er et steg videre på veien, avslutter Øverby.

For spørsmål, vennligst kontakt:

Kontaktperson NetNordic
Lars Johannes Sørbo
Administrerende direktør
lars.sorbo@netnordic.com

Kontaktperson Curacom
Jan-Thore Svendsen
Daglig leder
jts@curacom.no

NetNordic er en nordisk systemintegrator spesialisert på løsninger og tjenester innen nettverk, sikkerhet og kommunikasjon. Som «Best Companion» skal NetNordic bidra til å realisere kundens forretningspotensial gjennom effektiv bruk av løsninger og tjenester. NetNordic har hovedkontor på Lysaker. 2018 proforma omsetning er ca 1,2 milliarder. NetNordic har ca 330 ansatte på 14 kontorer i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Les mer på www.netnordic.no