Kundeservice på kundenes premisser

Et optimalt kontaktsenter

 

I dagens marked kan det være vanskelig å skille seg ut fra sine konkurrenter basert på produkter og tjenester.

For å sikre kundens lojalitet, blir derfor kundeservice stadig viktigere. Det krever et kontaktsenter som til enhver tid fungerer optimalt.

NetNordic leverer:
  • Markedsledende kontaktsenterløsninger
  • Multikanal kundeopplevelse: tale, video, chat, sosiale media
  • Opptaksmuligheter
  • Støtter flere ulike telefonløsninger, også mobile løsninger
  • Integrasjonsmuligheter med blant annet ERP og CRM.

 

For å yte god kundeservice er bedriften avhengig av teknologi som ivaretar kundenes behov.

God service i alle kanaler 

Dagens kunder forventer god service i flere kanaler – blant annet via telefon, e-post, SMS, chat og selvbetjening på web med online assistanse. For å yte god kundeservice er bedriften derfor avhengig av teknologi som ivaretar disse behovene.

Fordi disse kanalene vanligvis er isolert fra hverandre, er det nødvendig å kombinere dem i en og samme løsning. I tillegg møter våre kunder nye utfordringer i form av sosiale medier, som tilfører en ny dimensjon rundt forvaltning av kontaktsentre.

Utviklingspotensiale for fremtidige behov

Det er viktig at en kontaktsenterløsning kan dekke alle bedriftens behov og at den har det nødvendige utviklingspotensialet for fremtidige behov.

Løsningen skal inneholde tjenester som ofte er knyttet til funksjoner i et kontaktsenter samtidig som den skal ivareta funksjonalitet for sentralbord.

 

Vi optimaliserer kontaktsenteret ditt

Ved å fokusere på løsninger som samordner de ulike kanalene, har NetNordic etablert seg som en solid leverandør i markedet.

Vi tilbyr rådgivning om hvordan din bedrift kan optimalisere kontaktsenteret sitt – både med hensyn til teknologi, integrasjon og arbeidsprosesser.

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65

 

Våre leverandører til Kontaktsenter