Jobb bedre med NetNordic digitalt tilsyn

Jobb bedre med Netnordic Digitalt tilsyn ved hjelp av sensorer eller kamerateknologi.

NetNordic digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn kan løses på flere måter enten ved hjelp av sensorer eller kamerateknologi. Ved bruk av teknologi kan en måle en brukers vitale funksjon og overvåke brukerens bevegelser. Ved «unormale» hendelser/verdier vil det sendes bekymringsmelding eller alarm til forhåndsdefinerte mottakere , slik at nødvendig tiltak kan iverksettes.

Teknologiens omsorg

Teknologien er et verktøy til den ordinære omsorgen. Den vil gi et pålitelig tilsyn i kjente omgivelser for brukeren, gi sikkerhet og hvile i omsorgen, samt at personvernet er strengt ivaretatt. Noe som igjen vil øke tryggheten og ikke minst livskvaliteten for de enkelte brukerne.

Sensor basert

Kamera baserte sensorer kan gi økt trygghet for beboere, ansatte og pårørende. I tillegg til å varsle om fall, uro i seng og for lange opphold på bad kan man også ha nattlig tilsyn uten å forstyrre beboeren.

Digitalt-tilsyn_NetNordic_web