Sikre nettverk

Sikre nettverk

Vi legger stor vekt å etablere mye sikkerhet i nettverkene vi leverer der dette er viktig for kunden. Sikkerhet i nettverke består av en rekke teknologier og løsninger, vi trekker frem fem opplagte områder som inngår i slike vurderinger avhengig av hver enkelt kundes behov. 

 

Vi har noen av norges mest krevende kunder når det gjelder sikkerhet I nettverket, og vil gjerne også hjelpe deg å unngå fremtidige problemer med å ta i bruk flere effektive forsvarsmekanismer.

  • Aksesskontroll (NAC), er første og viktigste tiltak. For å kontroll nettes stenges for all uautentisert bruk, og alle nettverket være identifiserbare. Dette gjelder såvel WLAN osm kablet nett, og i alle deler av organisasjonen, unntatt mulig fysisk avstengte områder (som datrom). NAC er mye mer enn brukerautentisering, og spesielt innen IOT segmentet er NAC sentral for å holde orden alle tilkoblinger og tildeling av rettigheter. 
  • Kryptering, dette er en mekanisme som kan redusere mulighet for å stjele data, eller I alle fall gjøre det svært ressurskrevende. WLAn aksess burde dette være en selvfølge, alltid. Men også WAN og fiberforbindelser utenfor egne bygninger kan dette være svært relevant. 
  • Segmentering, er i første rekke et virkemiddel for å redusere skadeomfang og tydeliggjøre ansvarsforhold. Ved å lage egne nett for ulike typer klienter, det være pristere, videokamera eller en type medisinteknisk utstyr, vil arbeid dette utstyret ikke kunne påvirke andre. Om sikkerhet innen et segment ytterligere skjerpes, finnes det muligheter for å isolere enkelt-klienter segmentet gjennom filtre, en-ports brannmurer eller “Anomality Detection” (se nedenfor). 
  • Stealth, er veldig effektivt for nettverk som strekkes ut over egen bygningsmasse, og spesielt om trafikken passerer noder i offentlig rom. Ved Stealth Networking finnes ingen klient adresser (hverken MAC eller IP) i nettverksnodene unntatt de som klienten selv henger . Det er godt kjent at hacking av rutingtabeller i kjente rutere fra noen produsenter benyttes for å planlegge videre angrep, det er umulig om disse adressene ikke finnes i nettverket! 
  • AI for Anamality Detection er ny teknologi for ytterligere å øke beskyttelse spesielt “IOT” segmenter I nettverket. En slik løsning vil analysere seg frem til hva som er normal trafikk fra for eksempel en videokamera-løsning. Basert denne kunnskapen kan det straks slås alarm eller iverksettes en automatisk operasjon om avvik fra dette normale mønsteret oppstår. 

Kontakt

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

 

Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid.
Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 247 365