Extreme CloudIQ administrasjon og overvåking

ExtremeCloud IQ er en fremtidsorientert løsningsportefølje som også er tilpasset en
Cloud strategi basert på Microsoft og Google.

ExtremeCloud IQ

ExtremeCloud IQ er en svært fremtidsorientert løsningsportefølje for SD-WAN og LAN som dekker opp alle nettverksløsninger fra Wifi til datasenter.

Løsningen dekker alle forhold for nettverksadministrasjon, som standard konfigurasjoner, til avanserte løsninger som soneinndelinger og mulighet for aksesskontroll, lokasjons-tjenester, nettverksanalyse, trussel-oppdagelse og feilsøkingsverktøy.

Løsningen har også innebygget IOT funksjonalitet (lokasjon, sporing) for bruk av BLE/Zigbee/Thread (Bluetooth) funksjonalitet i WLAN aksesspunktene.

ExtremeCloud IQ er en fremtidsorientert løsningsportefølje som også er tilpasset en Cloud strategi basert på Microsoft og Google.

ExtremeCloud IQ

ExtremeCloud IQ Management er en offentlig skytjeneste (kan også leveres som privat sky) for automatisert utrulling, konfigurasjon, administrasjon og overvåking av en nettverkstjeneste som standard leveranse.

Kunden selv kan få tilgang til utvalgte Dashboard eller innsyn i hele tjenesten om egen kompetanse tilsier dette. Endringer vil normalt utføres av Leverandøren basert på henvendelser fra Kunden.

ExtremeCloud IQ er ikke en “kontroller i skyen”, men en avansert management og overvåkings-løsning for selvgående nettverkselementer.

Hele løsningen vil fungere som normalt selv om forbindelsen tilExtremeCloud IQ skulle falle bort. Spesielt i denne sammenheng er at det trådløse nettverket vil opprettholde bruker-optimalisering og radio-optimalisering uten ExtremeCloud IQ, og alle statistiske data vil lagres lokalt til det igjen kan leveres til ExtremeCloud IQ.

ExtremeCloud IQ har dyp maskinlæring (ML) som utvikles mot å bruke kunstig intelligens (AI) for en rekke funksjoner. I hovedsak benyttes data fra ett hundre tusen kunde-installasjoner i ExtremeCloud IQ til å lære «beste praksis» for utnyttelse av trådløse teknologier, roaming mønstre for ulike klienter, læring og forutsigelse av mulige hardware feil osv.

Eget nettverk sammenlignes også kvalitetsmessig med andre, og en får innsyn i hvordan klienter, teknologier, operativsystem fordeler seg globalt i forhold til egne løsninger.

ExtremeCloud IQ har egne løsninger tilpasset
hotell og reiseliv, handel, skoler og andre bransjer!

ExtremeCloud IQ har egne løsninger tilpasset hotell og reiseliv, handel, skoler og andre bransjer, med spesialtilpassede løsninger og dashboards for for eksempel butikksjefen i en butikkjede, der har han kan følge med på om kundene bruker WiFi nettverket hans, som igjen kan gi grafikk over bevegelsesmønster inne i butikken.

ExtremeCloud IQ vil i denne sammenhengen være det eneste verktøyet som Kunden og Leverandøren trenger får å utplassere, endre, drifte, overvåke og rapportere på løsningen. Bildet nedenfor er en tilfeldig skjermdump fra et mulig Dashboard i løsningen.

ExtremeCloud IQ porteføljen består i dag av følgende produkter-typer, en liste som er i rask utvikling da både kjernesvitsjer og datasenter svitsjer er på vei inn i løsningen!

Les mer her om ExtremeCloud IQ