NetNordic Technical University - 15 Oktober 2020

Bli med på webinar med Knut Arne Nygård og Erik Hovstad fra NetNordic når de lanserer skybasert Network as a Service (NWaaS)

Les mer om oss på NetNordic

Vi har eksperter som står klar til å hjelpe deg!

Autonome nettverk

Fullstendig autonome (selvlærende og selvstyrende) nettverk er ikke riktig her ennå, men en rekke teknologier for automasjon av mange prosesser knyttet til nettverksdrift er tilgjengelig og kan ha stor effekt drift av spesielt litt større nettverk. 

For å øke sikkerheten må du vite hva som går gjennom nettverket ditt.

Her er eksempel teknologier som er tilgjngengelig i ulik grad fra ulike verktøy for nettverks-administrasjon: 

  • Zero-Touch Provisioning (ZTP) – er et uttrykk som I hovedsak benyttes for å automatisere installasjon av nye nettverks-elementer. Prinsippet er at nett-elementene finner sin konfigurasjons-server, melder seg inn, henter ned sin konfigurasjon, og er produksjonssatt fem minutter etter at strøm og nettverkskabel er plass. 

 

  • Fabric Automation – er et uttrykk som er knyttet til at alle enheter som inngår I en Fabric løsning er selvlærende og selvkonfigurerende når det gjelder topologi forståelse, korteste vei for alle sesjoner, brudd og feil-situasjoner. Det betyr at driftsoppgaver kan utføres dagtid, fiberbrudd merkes ikke, nye noder kan legges til, osv. 
  • Edge Automation – er et uttrykk som dekker automatisering av konfigurasjon av LAN og IP subnett kantsvitsjer. I prinsippet er kantsvitsjer og WLAN aksesspunkter uten annen konfigurasjon enn at de vet hvor autentiserings-server (NAC) står plassert. Når en bruker eller IOT autentiserer seg, får port/SSID tilbake informasjon om nettverket klienten skal kobles til. Dette nettverket hentes automatisk fra kjernenettet til kantsvitsj og til aktuell klient (eller aksesspinkt) port. Tilhørende QoS/CoS/sikkerhetsprofil etc følger selvsagt med. Når klienten kobles fra, forsvinner nettveket fra både port og svitsj (om det ikke er andre brukere det). 

SDN Automation – altså Software Defined automatisering. Dette skjer i stor grad gjennom integrasjon med omliggende systemer, mulighetene er uendelig, her er noen eksempler: 

  • Firewall integrasjon, for eksempel kan “malware” som oppdages fra en bruker I brannmur, automatisk føre til at denne brukeren havner I karantene eller hives ut av nettet. 
  • Applikasjonsintegrasjon, et eksempel kan være videoterminaler en Microsft Skype for Business løsning, der oppkoblingen automatisk og dynamisk tildeles en QoS/CoS profil lenge videosamtalen pågår. 
  • Mobil integrasjon, et eksempel er at BYOD enheter (mobiler, nettbrett) som har en godkjent profil et MDM system, er de eneste som får tilgang til sikkert WLAN, alle andre havner I for eksempel gjestenett eller en portal-løsning for å fikse problemet. 
  • Datasenter integrasjon, her er det vanligste å integrere VMware VCenter med nettverket, slik at når server-tjenester reallokeres, er nettverket kjent med hva som faktisk foregår serversiden. 

Workflow Automation – er et begrep der administrator selv automatiserer ulike prosesser. Alt er mulig. Et enkelt eksempel kan være at om Analytics forteller deg at en port har over 80% utnyttelse, legger du et QoS/CoS filter denne porten, der alt som har med filoverføringer og sosiale media legges til lav prioritets kø. 

Kontakt

Ta kontakt med våre dyktige rådgivare!

 

Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid.
Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 247 365