NetNordic Technical University - 15 Oktober 2020

Bli med på webinar med Knut Arne Nygård og Erik Hovstad fra NetNordic når de lanserer skybasert Network as a Service (NWaaS)

Les mer om oss på NetNordic

Vi har eksperter som står klar til å hjelpe deg!

NOC - NetNordic Operations Center

NetNordic Operations Center – din sikkerhet

NetNordic Operations Center benytter bransjeledende samhandlende verktøy som inkluderer kunstig intelligens og maskinlæring. Disse verktøyene legger et solid fundament for bruk av automasjon for proaktiv hendelseshåndtering i henhold til driftsprosessene der kundens infrastruktur tillater dette. 

 

Vi har lang erfaring i drift av nettverk- og sikkerhetsinfrastruktur

Overvåking i sanntid

NetNordic Operations Center leverer sanntids overvåking, kontroll, analyse og drift av nettverk- og sikkerhetsinfrastruktur. Tjenestene leveres på flere nivåer avhengig av kundens behov og type infrastruktur i spekteret fra grunnleggende overvåking med reaktiv respons, til en helhetlig NOC/SOC tjeneste basert på avansert overvåking, ende-til-ende trafikk- og tjenestesanalyse, samt SIEM smart logging og orkestrering med proaktiv hendelseshåndtering. 

Vi benytter innarbeidede driftsprosesser basert på ITIL og ISO27001 rammeverk. NetNordic er ISO9001 sertifisert for kvalitet der også driftsprosessene er inkludert. 

Vår erfaring – din trygghet

NetNordic Operations Center holder til på Lysaker utenfor Oslo og er bemannet med høyt sertifisert norsktalende personell med lang erfaring. Alle tjenester leveres fra våre georedundante datasentre lokalisert i Osloregionen der også alle relevante data lagres.  

Vi har lang erfaring med samarbeid, interaksjon og codrive med leveranser fra ulike lavkostland. Det er utarbeidet og implementert prosesser for ansvarsavgrensninger basert på RACI og OLA, samt grensesnitt for samhandling. 

Rask respons og avklaring

NetNordic Operations Center kan dokumentere kort svartid på henvendelser og rask implementasjon av ordinære tjenesteendringer. Kunder vil møte seniorkompetanse allerede på første linje. 

Vi har et høyt proaktivt fokus og en klar målsetting om å plukke opp og løse potensielle feil før de får konsekvenser for leveransen til kunde. Vårt proaktive fokus er innarbeidet i våre driftsverktøy, prosesser og kompetanse, og er en grunnleggende del av vårt DNA. 

Kontakt

Ta kontakt med våra rådgivere!

Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver

på telefon +47 67 247 365 eller fyll inn skjemaet under!