Les mer om oss på NetNordic

Vi har eksperter som står klar til å hjelpe deg!

Nettverk som tjeneste

Nettverk som en tjeneste 

I dag endres behov, krav og ønsker i en bedrift i så høyt tempo at tilstrekkelige investeringer i IT tjenester, kompetanse og infrastruktur ikke helt henger med. Som en konsekvens flyttes stadig flere tjenester ut i skyen og stadig færre tjenester produseres internt. Man sitter igjen med en distribuert infrastruktur som ofte blir kompleks og kostbar å håndtere og ikke minst å ivareta sikkerhet i. 

 

Med nettverk og sikkerhet som en tjeneste fra NetNordic får du en fulldriftet løsning som kontinuerlig skalerer og tilpasses din bedrifts behov både i forhold til volum og funksjonalitet. En løsning som gir deg forutsigbarhet, fleksibilitet og trygghet i hele avtaleperioden. Du får en ny skalerbar nettverks- og sikkerhetsinfrastruktur basert på bransjeledende teknologi fra ledende leverandører med tilpasset design, svært høy driftsstabilitet og innebygget fokus på sikkerhet. 

 

 

 

Få fulldriftet løsning som kontinuerlig skalerer og tilpasses din bedrifts behov

Tilpasses

Løsningen tilpasses det kapasitets- og sikkerhetsbehovet din bedrift har behov for og vi kan hjelpe deg å kartlegge dette om ønskelig. Mulighetene i løsningen er enorme og kan bant annet ivareta alle aspekter av sikkerheten i en distribuert multisky infrastruktur, inkludert proaktiv endepunktsikring av klientene dine, samt sikker håndtering av BYOD og IoT. I tillegg kan løsningen gi deg full visibilitet av trafikk og tjenester for raskt å avsløre eventuelle flaskehalser eller andre feil, fra klient til den ytterste skytjeneste. Du velger selv hvilke muligheter i løsningen du ønsker å benytte deg av i dag og hva du eventuelt ønsker å legge til eller trekke fra senere.  

 

Din trygghet

Din bedrift vil finne trygghet i våre innarbeidede driftsprosesser basert på ITIL og ISO27001 rammeverk. NetNordic er ISO9001 sertifisert for en kvalitet vi viderefører til deg som kunde som en del av tjenesten. NetNordic Operations Center stenger aldri og som kunde av oss vil du får hjelp 24/7/365. 

Du mottar månedlig detaljert leveranserapport (SLA) som ikke bare gir deg status, men inneholder også trender og endringsanbefalinger der terskler innhentes. 

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig fornøyd med tjenesten og tilbyr en Service Manager som vil være din hovedkontakt og opptre som din talsmann hos oss, vedrørende oppfølging og forvaltning av avtalen gjennom hele avtalens livsløp. Direkte kontakt med din Service Manager sikrer deg riktig oppfølging og rapportering, leveranser, prosjekt, endringer og andre sentrale aktiviteter som forenkler din oppfølging av tjenesten. 

Og alt dette til en forutsigbar månedlig kostnad! 

Alle nivåer av løsningen ivaretas av vårt Operations Center på Lysaker av høyt sertifiserte norsktalende personell med lang erfaring. Vårt proaktive fokus er innarbeidet i våre avanserte driftsverktøy, prosesser og kompetanse, og er en grunnleggende del av vårt DNA.  

Du velger nivået løsningen skal ivaretas på i henhold til din bedrifts behov. Vi ivaretar løsninger i hele spekteret fra grunnleggende overvåking med reaktiv respons, til en helhetlig NOC/SOC tjeneste basert på avansert overvåking, ende-til-ende trafikk- og tjenestesanalyse, samt SIEM smart logging og orkestrering med proaktiv hendelseshåndtering.

Vi kontakter deg

Trenger du mer informasjon om Nettverk som tjeneste?

 

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere! Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid.
Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 247 365