Automatiserte prosesser med høy sikkerhet

Full kontroll over utført arbeid

 

NetNordic SHIELD gir deg full kontroll over alt arbeid som er utført på kritiske IT-systemer uten at du trenger å involvere IT-avdelingen.

 

  • Automatiserte endringsprosesser fra A-Å
  • Rask tilgang på informasjon for et bedre samarbeid
  • Samsvarer med prosesser for endringsledelse og sikkerhetspolitikk
  • Tilfredsstiller statlige krav

 

Automatiserte endringsprosesser gir deg en feilfri og sømløs prosess fra start til slutt

Helhetlig og dynamisk sikkerhetsløsning

NetNordic Shield tilbyr en lagvis sikkerhetsløsning med kraftige sikkerhetsparametere.

Testet og forhåndsgodkjente retningslinjer er automatisert, og konfigurering av alle komponenter skjer automatisk.

 

Ett kontrollpunkt 

  • Med NetNordic SHIELD får du tilgang til å lage, aktivere, deaktivere, utvide og lukke.
  • Tilgang til alle brukersesjoner, både fra brukere og applikasjoner.
  • Oversikt over all aktivitet, slik at du kan bruke verktøyet til revisjon og rapportering.
  • Håndtering av hendelsesvarsler og sikkerhetshendelser

 

 

Se filmen NetNordic SHIELD

Det er ofte den menneskelige faktoren som er den største sikkerhetsrisikoen med hensyn til nettverkssikkerhet.

Det er viktig å sikre at kun rett og kompetent personell har tilgang til kritiske systemer.

  • Vet du hvem som har tilgang til dine støttesystemer?
  • Vet du når de har tilgang til dem?

Kontakt

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

 

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 247 365