Virtualisering i datasenter

Virtualisering i datasenter

Virtualisering i datasenter dreier seg om en rekke løsninger som skal spille sammen: 

  • Virtualisering av serverinfrastruktur, her brukes normalt løsninger fra VMware, Microsoft eller opensource (KVM). I dag er også konteinerteknologi som Docker og Google (Kybernetes) i ferd mot å forsterke denne kompleksiteten.
  • Virtualisering av nettverket og oppbygging av en eventuell sonemodell. Nettverkstrafikken og flyten av denne til servere og brannmurer større løsninger henge godt sammen. Flaskehalser skal unngås for bådeøst-vest” ognord-sørtrafikk. Nettverket (og dets virtualisering) er også sentralt i hvordan to eller flere datasentre integreres tvers av geografisk lokalisering. 
  • Virtualisering av brannmurløsninger. Her snakker vi både om virtuellerutendebrannmurer og brannmurer i den virtualiserte serverparken 

 

NetNordic har god forståelse av kompleksiteten og forenklinger av slike løsninger, og kan bidra til å sikre fremtidsrettede løsninger tilpasset kundens budsjetter.

Spiller sammen

Alle disse elementene henge godt sammen. For store, komplekse løsninger, kan dette kreve mye automasjon for dynamisk å justere disse teknologiene samordnet ved feil, driftsforstyrrelser eller andre endringer. 

NetNordic har god forståelse av kompleksiteten og forenklinger av slike løsninger, og kan bidra til å sikre fremtidsrettede løsninger tilpasset kundens budsjetter. 

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

 

Lurer du på noe? Kontakt våre dyktige rådgivere på telefon 67 247 365 eller fyll ut skjemaet nedenfor!