Sikkerhet i datasenter

Sikkerhet i Datasenter

NetNordic har sikkerhetsløsninger tilpasset alle behov i datasenter, og vil sammen med kunden finne løsninger tilpasset kundens krav til ønsket sikkerhet. Vi kan selvfølgelig også være med å definere dette behovet (etablere sikkerhets-policies). 

 

 

NetNordic har sikkerhetsløsninger tilpasset alle behov i datasenter

Et datasenter kan være et datarom som har et enkelt server-subnett eller store datahaller med kompliserte sonemodeller, der hver sone kan ha ulike krav til sikkerhet. 

Sikkerhet i datasenter kan bestå av mange elementer, noen av de nevnes nedenfor: 

 

  • Perimeter-sikkerhet, typisk brannmur som beskytter datasenteret og/eller sonene. Slike løsninger kan utvides til å fullføre sonemodeller inn i den virtualiserte serverparken, og med integrasjon mot skytjenester (AWS, GC, MS Azure) 
  • Trafikkanalyse, overvåke all trafikk i server- og coresvitsjer, se trafikkmønstre, forstå optimaliseringsmuligheter, finne flaskehalser og ikke minst oppdage unormal og/eller uønsket trafikk 
  • IDS/IDP (Intrusion Detection)-løsninger, systemer som oppdagerskadevaregjemt i tillatt trafikk, dette kan gjerne være utvidet funksjonalitet i brannmurløsninger. Løsning er veldig avhengig av om disse skal stå in-line i trafikken eller om de bruker speiling/prober for å lese trafikken uten å påføre forsinkelser. 

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre rådgivere!

 

Vil du vite mer om sikkerhet i datasenter?

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere på telefon: 67 247 365 eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor ved å klikke på Kontakt oss!