Nettverk i datasenter

Nettverk i datasenter

NetNordic leverer gode løsninger for datasenter. Vi bygger datasenter løsninger tilpasset valg av lokasjoner og tilgang til nettverksforbindelser mellom datasentrene. 

Vår nettverksløsinger er tilpasset alle ulike behov og budsjetter, og vi vil sammen med kunden finne riktig, fremtidsrettede og tilpassede løsning. 

NetNordic har nettverksløsinger tilpasset alle ulike behov og budsjetter.

Nettverk i datasenter dreier seg mye om høye hastigheter, og teknologi og kapasitet tilpasset server- og annen infrastruktur inn og ut av datasentrene. 

For å bygge en effektiv infrastruktur er det av stor betyding å hensynta følgende overordnede parameter I design fasen: 

 

  • Hvordan er trafikkbelastningen, vi snakker gjerne om “nord-søropp mot “øst-vest”, der øst-vest representerer belastningen basert trafikk mellom servere og annet internt i datasenteret 
  • Hvilke krav stilles til sikkerhet og sonemodeller, og hvordan samkjøres dette med servermiljøet og virtualiseringsplattform 
  • Hvor står det andre (redundante) datasenteret, er det tilgang til høyhastighet mellom datasenter (I feks  samme by), eller vi forholde oss til “WAN” løsninger (mellom land og kontinenter) 

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre rådgivere!

 

Vil du vite mer om nettverk i datasenter?

Ta kontakt på telefon: 67 247 365, eller fyll inn kontakt oss skjemaet!