Beskytt nettverket med tilgangskontroll

Velg metoden som passer din bedrift best

 

Tilgangskontroll er viktig for å beskytte datanettverket. Tilgangskontroll kan gjøres på ulike måter, og vi ønsker en dialog om hvilken metode som er best for din bedrift.

 

  • Mekanismer som kontrollerer hvem som kobler seg på nettet
  • Ulikt utstyr på rett plass i datanettverket, slik at du styrer hvilke tjenester som skal nås
  • Sømløs integrasjon mellom kablet og trådløst nettverk

Ved å styre tilgangen til applikasjoner basert på brukere og tidsrom kan du øke datasikkerheten for din bedrift.

Tilgangskontroll på din måte

Tilgangskontroll kan gjøres på forskjellige måter, og vi ønsker en dialog om hvilken metode som er best for din bedrift.

Tilgangskontroll kan gjøres på kant, altså med full kontroll på hvem som er koblet på/kobler seg til datanettverket (kablet og trådløst), eller du kan fokusere på mer sentralisert kontroll. Da definerer du hvem som får tilgang til gitte applikasjoner og tjenester. Du kan også kombinere disse løsningene.

Eksempler på tilgangskontroll

Du kan styre tilgang til applikasjoner basert på brukere og tidsrom. Et eksempel kan være at man på skoler kun gir tilgang til spesifikke tjenester i undervisningstiden, eller åpner opp for gitte sosiale medier og streaming-tjenester kun utenom undervisningstiden.

Et annet eksempel er at en kan stoppe software-oppgraderinger av mobile klienter over det trådløse datanettverket i normal arbeidstid.

KontaktTa kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65

 

Våre leverandører til Tilgang og kontroll