Beskytt datanettverket

Hold uvedkommende utenfor nettverket ditt

 

Beskytt datanettverket ditt med virtualisering, kryptering og hypersegmentering:

 

  • Bygg en infrastruktur som hindrer muligheten til å tappe data i nettet
  • Krypter trafikken mellom bygg uten at det går på bekostning av ytelse
  • Ha oversikt og kontroll på autentiserte klienter som er tilkoblet datanettverket

Med et «Stealth Network» sørger du for at uvedkommende ikke kan misbruke informasjon fra din bedrift.

Beskytt nettverk og utstyr

Hypersegmentering er også et viktig sikkerhetstiltak som bør iverksettes. For eksempel kan usikrede klienter og IoT-klienter separeres og isoleres i egne segmenter på en automatisk måte.

Kantsvitsjene og de trådløse aksesspunktene er kun kjent med veldig små datanettverkssegmenter, som i praksis fører til en toveis beskyttelse – du beskytter datanettverket og tilkoblet utstyr for hverandre.

Klientene blir kun tilkoblet nettet dersom de blir autentisert og autorisert. Når endeutstyret blir frakoblet, stenges svitsjeporten automatisk, frem til autorisert utstyr kobles til igjen.

Virtualisering øker sikkerheten 

Tradisjonelle eldre datanettverk kjennetegnes ved at veldig mye datanettverksinformasjon, som MAC- og IP-adresser, ligger i veldig mange enheter i nettet. Slik informasjon utnyttes gjerne ved fiendtlige handlinger, og utgjør en sikkerhetsrisiko.

Ved å innføre virtualiseringsteknologi, får du et nett uten MAC- og IP-adresser på annet enn sikret utstyr i datasenter og kantsvitsjer.

Kryptering av samband 

Tenk deg at virtualisering kombineres med kryptering av samband, uten økt forsinkelse eller redusert kapasitet.

Da kan du si at du har et «Stealth Network», der kjernedatanettverket ikke inneholder informasjon som kan misbrukes av uvedkommende.

KontaktTa kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65

 

Våre leverandører til Sikkerhet