Sikre dine forretninger


Stadig flere og større trusler

IT-sikkerhet er et spørsmål som angår hele din bedrift. Et stadig økende trusselbilde krever økt IT-sikkerhetsfokus, og engasjement på alle nivåer i organisasjonen. Vi i NetNordic hjelper deg med å etablere en IT-sikkerhetsstrategi, utarbeide risiko- og kostnadsanalyser, og skape løsninger som er tilpasset din bedrifts konkrete behov.

IT-sikkerhet er ikke bare et enkeltstående prosjekt, men en kontinuerlig aktivitet. Truslene blir flere, større og mer sofistikerte. Dette, i kombinasjon med en betydelig økning i antall enheter som skal ha tilgang til nettet, fører til at risikoen for å bli rammet av et angrep øker betydelig.

Bedriftens kommunikasjonsmønster er også i endring. Data blir i større grad lagret i forskjellige skybaserte tjenester, fremfor på egne servere i egne datasentre. Dette krever at en må sikre og kontrollere dataene og kommunikasjonsflyten til bedriften. Evnen til å komme denne utviklingen i møte er avgjørende for bedrifter som ønsker å skape seg en konkurransefordel.

NetNordic tilbyr pålitelige og skalerbare produkter fra verdensledende datasikkerhetsaktører.

Sikkerhet i nettverk

Legg en plan for å unngå angrep på din bedrift Data og nettverk kan ikke sikres med et enkeltstående produkt....

Les mer

Sikring av klientene

 

Les mer

NetNordic SHIELD

 

Les mer

Teleovervåkningssystem (TMS)

 

Les mer

IT-sikkerhet som en tjeneste

Sikkerhet som en tjeneste  I dag endres behov, krav og ønsker i en bedrift i så høyt tempo at tilstrekkelige...

Les mer

Brannmur

 

Les mer

Tilgangskontroll

 

Les mer

Skysikkerhet

 

Les mer

Saas

Saas Kontroll av public cloud applikasjoner som Office365, Salesforce, lagringstjenester etc  Bruk av Software as a service (SaaS) skaper nye...

Les mer

Personlig rådgiver


67 24 7 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Vi kontakter degPersonlig rådgiver


67 24 7 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Vi kontakter deg