Sikre dine forretninger


Stadig flere og større trusler

IT-sikkerhet er et spørsmål som angår hele din bedrift. Et stadig økende trusselbilde krever økt IT-sikkerhetsfokus, og engasjement på alle nivåer i organisasjonen. Vi i NetNordic hjelper deg med å etablere en IT-sikkerhetsstrategi, utarbeide risiko- og kostnadsanalyser, og skape løsninger som er tilpasset din bedrifts konkrete behov.

IT-sikkerhet er ikke bare et enkeltstående prosjekt, men en kontinuerlig aktivitet. Truslene blir flere, større og mer sofistikerte. Dette, i kombinasjon med en betydelig økning i antall enheter som skal ha tilgang til nettet, fører til at risikoen for å bli rammet av et angrep øker betydelig.

Bedriftens kommunikasjonsmønster er også i endring. Data blir i større grad lagret i forskjellige skybaserte tjenester, fremfor på egne servere i egne datasentre. Dette krever at en må sikre og kontrollere dataene og kommunikasjonsflyten til bedriften. Evnen til å komme denne utviklingen i møte er avgjørende for bedrifter som ønsker å skape seg en konkurransefordel.

NetNordic tilbyr pålitelige og skalerbare produkter fra verdensledende datasikkerhetsaktører.

Sikring av nettverket

Legg en plan for å unngå angrep på din bedrift Data og nettverk kan ikke sikres med et enkeltstående produkt....

Les mer

Sikkerhet i datasenteret

Les mer

Sikring av klientene

Les mer

Sikring av data i skyen

Les mer

NetNordic SHIELD

Full kontroll over utført arbeid   NetNordic SHIELD gir deg full kontroll over alt arbeid som er utført på kritiske...

Les mer

Teleovervåkningssystem

Les mer

Personlig rådgiver


67 24 7 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Vi kontakter degPersonlig rådgiver


67 24 7 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Vi kontakter deg