Sikre dine forretninger


Stadig flere og større trusler

IT-sikkerhet er et spørsmål som angår hele din bedrift. Et stadig økende trusselbilde krever økt IT-sikkerhetsfokus, og engasjement på alle nivåer i organisasjonen. Vi i NetNordic hjelper deg med å etablere en IT-sikkerhetsstrategi, utarbeide risiko- og kostnadsanalyser, og skape løsninger som er tilpasset din bedrifts konkrete behov.

IT-sikkerhet er ikke bare et enkeltstående prosjekt, men en kontinuerlig aktivitet. Truslene blir flere, større og mer sofistikerte. Dette, i kombinasjon med en betydelig økning i antall enheter som skal ha tilgang til nettet, fører til at risikoen for å bli rammet av et angrep øker betydelig.

Bedriftens kommunikasjonsmønster er også i endring. Data blir i større grad lagret i forskjellige skybaserte tjenester, fremfor på egne servere i egne datasentre. Dette krever at en må sikre og kontrollere dataene og kommunikasjonsflyten til bedriften. Evnen til å komme denne utviklingen i møte er avgjørende for bedrifter som ønsker å skape seg en konkurransefordel.

NetNordic tilbyr pålitelige og skalerbare produkter fra verdensledende datasikkerhetsaktører.

Sikkerhet i nettverk

Legg en plan for å unngå angrep på din bedrift Data og nettverk kan ikke sikres med et enkeltstående produkt....

Les mer

Sikring av klientene

 

Les mer

NetNordic SHIELD

 

Les mer

IT-sikkerhet som en tjeneste

 

Les mer

Brannmur

Intelligens, automasjon og ytelse for å stoppe angrep  Brannmuren er fundamentet innen nettverkssikkerhet for å få kontroll og innsyn over...

Les mer

Tilgangskontroll

 

Les mer

Skysikkerhet

 

Les mer

Saas

 

Les mer

NAC

Hvordan utbedre bedriftens IT-Miljø med NAC Network Access Control, ofte forkortet NAC, er et begrep som brukes om ulike løsninger...

Les mer

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.