Contact by mail

NetNordic eHelse ser på helseteknologiordningen


10. november 2023


Tilrettelegging for å ta i bruk teknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helseteknologiordningen, også kjent som HTO-ordningen, er en norsk støtteordning som har som mål å fremme bruken av helse- og velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Ordningen administreres av Helsedirektoratet og er en del av den nasjonale satsingen på å modernisere helse- og omsorgssektoren.

HTO-ordningen gir økonomisk støtte til kommuner som ønsker å implementere teknologiske løsninger for å forbedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene, øke effektiviteten og tilpasse seg fremtidige utfordringer. Støtten kan brukes til å anskaffe og implementere ulike typer helse- og velferdsteknologi. Støtten kan også brukes til velferdsteknologiske løsninger som trygghetsalarmer, sensorer, elektroniske medisindispensere, og andre digitale verktøy.

Gjennom Helseteknologiordningen blir det lagt vekt på samarbeid, kompetanseutvikling, og evidensbaserte tiltak for å sikre at teknologien implementeres på en hensiktsmessig og effektiv måte. Dette bidrar til å styrke den digitale transformasjonen av den norske helse- og omsorgssektoren og sikre bedre omsorgstjenester for innbyggerne.

14. november kl 14-15:30 avholdes det webinar om tilskuddsordningen på Helsedirektorates hjemmesider – gå inn her så får du meldt deg på informasjonsmøtet.

Hovedmålgruppen for webinaret er kommuner og fylkeskommuner som vurderer å søke på tilskuddsordningen, men er åpent for alle.

Per Ludvig Skjerven (Direktoratet for e-helse) og Siw Helene Myhrer (Helsedirektoratet) presenterer Helseteknologiordningen og regelverket for tilskuddsordningen. Det blir også en presentasjon fra Terje Wistner i KS. 

Tilskuddsordning

Tilskudd innvilges årlig til de søknader tilskudds forvalter har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt. Kriterier sammen med eventuelt intervju, vil benyttes med anslått vekting til den skjønnsmessige vurderingen og utvelgelse av deltakere.

Målet for helsedirektoratet er at tilskuddsmidlene skal fordeles på ulike teknologiområder.

Ta kontakt med oss i NetNordic eHelse, slik at vi kan hjelpe til med teknologiimplementeringen i din virksomhets helse- og omsorgstjeneste.


 

Siste innhold -