Contact by mail

Effekter av nettkriminalitet for bedrifter… de skjulte kostnadene

Cybersikkerhet

19. april 2023


I tritt med at teknologien fortsetter å utvikle seg og bli mer kompleks, gjør også metodene som brukes av nettkriminelle, for å utnytte svakheter i nettverk og systemer.

Cyberangrep kan variere fra mindre irritasjonsmomenter, som forfalskning av nettsider eller datainnbrudd som avslører konfidensiell informasjon, til store katastrofer som løsepengevareinfeksjoner eller distribuert denial-of-service (DDoS)-angrep som forårsaker betydelige tap i inntekter og kundetillit.

Nettkriminalitet og effekter på virksomheter

Nettkriminalitet har blitt et forstyrrende og kostbart problem for bedrifter av alle størrelser. Fra datainnbrudd til løsepengevare og phishing-svindel, har nettkriminelle funnet en rekke måter å utnytte teknologisvakheter. Slik at de kan stjele verdifull bedriftsdata eller presse penger. Angrepene kan forårsake økonomisk tap, men de kan også føre til skade på omdømmet, regulatoriske bøter og langsiktige rettskostnader. 

Den beste måten for bedrifter å beskytte seg mot nettkriminalitet er å proaktivt iverksette sikkerhetstiltak. Tiltak som brannmurer og endepunkts beskyttelse, regelmessig oppdatere systemene sine med de siste sikkerhetspatcher, bruke sterke passord og opplæring og bevisstgjøring av ansatte til å oppdage mulige trusler.

Typer nettkriminalitet som påvirker virksomheter 

Nettkriminalitet mot bedrifter kan ha mange former, inkludert datainnbrudd, ransomware angrep, malware-infeksjoner, phising svindel, DDoS-angrep og identitetstyveri. Datainnbrudd involverer uautorisert utgivelse eller tilgang til sikker informasjon som kundedata eller finansiell informasjon. Ransomware-angrep er når ondsinnet programvare krypterer et selskaps data inntil løsepenger betales for krypteringsnøkkelen. 

Skadevareinfeksjoner er når ondsinnet kode infiltrerer et datasystem og forstyrrer operasjoner eller samler inn sensitive data. Phishing-svindel bruker villedende e-poster. E-poster som ser ut til å komme fra legitime kilder for å få tilgang til brukernavn og passord. Denial of service (DDoS)-angrep oversvømmer et nettverk med trafikk i et forsøk på å stenge ned systemer og hindre tilgang. Identitetstyveri innebærer å stjele noens personlige opplysninger, for eksempel personnummer eller kredittkortnumre for å begå svindel.

Cybersikkerhetskostnader for bedrifter

Kostnadene for cybersikkerhet for bedrifter kan variere mye avhengig av størrelsen og kompleksiteten til organisasjonen. Små bedrifter kan kanskje implementere grunnleggende sikkerhetstiltak som brannmurer, antivirusprogramvare og sterke passord for noen hundre dollar i året. 

Imidlertid kan større organisasjoner med mer komplekse nettverk måtte investere titusenvis eller til og med hundretusenvis av dollar årlig for å beskytte seg selv mot trusler om nettkriminalitet.  I tillegg til disse kostnadene, står bedrifter også overfor mulige økonomiske tap. Tap knyttet til datainnbrudd, løsepengevareangrep, infeksjoner med skadelig programvare, phishing-svindel, tjenestenektangrep og identitetstyveri.

Rådfør deg med en profesjonell cybersikkerhetspartner

Du bør rådføre deg med en profesjonell cybersikkerhetspartner for å finne ut hvilket sikkerhets- og risikonivå som er passende for organisasjonen din, slik at kost/nytte står i stil med deres budsjett og hvor utsatt deres virksomhet er. Man kan investere uendelig mye penger i cybersikkerhet, så derfor er dette et ekstremt viktig punkt. Sjekk med deres sikkerhetspartner hva som må tas med av evt. tilleggskostnader for eksempel programvarelisenser og maskinvarekjøp slik at dere ikke får noen uheldige overraskelser. Når det er sagt, vil kostnadene for et brudd være eksponentielt mange ganger høyere enn kostnadene ved å engasjere et team av eksperter. 

Økonomisk tap
Brudd på nettsikkerhet kan føre til ulike økonomiske tap for virksomheter. Disse inkluderer kostnadene for å redusere bruddet, for eksempel å ansette eksperter for å undersøke og reparere skaden, varsle kunder og avgjøre juridiske krav. Brudd kan også føre til tapte inntekter fra forsinkede eller kansellerte prosjekter og skade på omdømme dersom sensitiv kundedata lekkes. 

Bedrifter kan også få store bøter fra offentlige regulatorer hvis de ikke oppfyller minimumskravene til sikkerhet. I ekstreme tilfeller kan et cybersikkerhetsbrudd til og med føre til at bedrifter stenger.

Skade på omdømme
Omdømmeskade oppstår når sensitiv kundedata lekkes eller stjeles. Dette kan føre til tap av tillit til selskapet og negativ omtale som kan skade merkevaren og omdømmet. Bedrifter kan også få juridiske konsekvenser hvis de ikke klarer å beskytte forbrukerdata tilstrekkelig.

I noen tilfeller kan kunder reise søksmål mot selskapet for ikke å oppfylle sine sikkerhetsforpliktelser. Omdømmeskade fra nettkriminalitet kan være vanskelig, kostbart og ta lang tid å reparere, så bedrifter bør ta alle mulige forholdsregler for å beskytte seg selv og kundene sine mot slike trusler.

Kundens tillit
På samme måte kan kunder ikke lenger føle seg trygge ved å stole på selskapet med sin sensitive informasjon på grunn av bruddet, og kan velge å ta virksomheten andre steder. Selskapet kan også lide av negativ omtale som kan skade omdømmet, og føre til tapte kunder og inntekter.

Videre, hvis kunder reiser søksmål mot selskapet for svikt i sine sikkerhetsforpliktelser, kan tilliten til selskapet bli ytterligere svekket.

Strategier for beskyttelse mot nettkriminalitet

Noen strategier for å beskytte mot nettkriminalitet inkluderer:

  • implementering av sterke passordpolicyer
  • kryptere data og kommunikasjon
  • utføre regelmessige sikkerhetsoppdateringer
  • utføre regelmessige sikkerhetsoppdateringer
  • investere i nettsikkerhetstrening for ansatte
  • bruke multifaktorautentisering når det er mulig
  • gjennomføre regelmessige sårbarhetsvurderinger og penetrasjonstester
  • automatisk og kontinuerlig overvåking av mistenkelig aktivitet
  • i tillegg til naturligvis neste generasjons brannmur for å beskytte nettverket ditt mot eksterne trusler

En omfattende cybersikkerhets strategiplan kan bidra til å beskytte selskaper mot mulig skade på omdømmet som følge av brudd.

Det kan være vanskelig å finne den rette cybersikkerhetspartneren for å dempe effektene av cyberkriminalitet, men det er det vi er her for. Vi er klare til å samarbeide med deg for et langsiktig engasjement for å sikre at du ikke blir hengende når du trenger å beskytte virksomheten din mot nettkriminalitet.

Skrevet av Trygve Wettestad – Salgsdirektør for store og komplekse kunder innen nettverk og cybersikkerhet hos NetNordic Norway AS

Ta kontakt…

 

Siste innhold - Cybersikkerhet