Contact by mail

Skatteetaten tildeler kontrakt til NetNordic Norway AS for leveranse av nettverksinfrastruktur.

Nettverk

21. september 2021


NetNordic ble tildelt kontrakt og rammeavtale for leveransen av nettverksinfrastruktur til alle Skatteetaten sine lokasjoner i Norge

Skatteetaten sin strategi og retning innenfor digitalisering med økt bruk av mobile arbeidsflater og skytjenester har skapt et behov for et mer sømløst og stabilt aksessnettverk. Spesielt trådløst nettverk har blitt en viktig bærer for Skatteetaten når de moderniserer Skattekontorene for å legge til rette for en mer mobil, fleksibel og digital arbeidsplass. Derfor har Skatteetaten besluttet å oppgradere hele nettverksinfrastrukturen til en mer moderne løsning som inkluderer migrering til siste generasjon på Wifi, Wifi 6, utskiftning av det kablede nettverket, etablering av SD-WAN på tvers av kontorlokasjonene, samt ny løsning for tilgangskontroll og administrasjon. Dette vil gi Skatteetaten en sikker, skalerbar og robust plattform. 

NetNordic ble tildelt kontrakt for denne leveransen til Skatteetaten ut fra en helhetsvurdering basert på høy kompetanse innenfor de valgte teknologiområder, kombinert med integrasjonskompetanse, prosjektledelse, et effektivt leveranseapparat og gjennomføringsevne.

Innovative løsninger fra Extreme Networks gjør dette mulig

Etter nøye vurdering av behovene og kravene til Skatteetaten, valgte NetNordic å levere nettverksinfrastruktur fra Extreme Networks. Tilbudt løsning fra Extreme Networks består av 

  • Siste generasjon trådløst med Wifi 6 aksesspunkter, med støtte for 2.5Gbps, utviklet for å håndtere høy belastning med mye trafikk og mange tilkoblede enheter
  • Svitsjer dimensjonert for å levere høy kapasitet til det trådløse nettverket, med innebygd funksjonalitet for sikkerhet og automasjon
  • SD-WAN som gir Skatteetaten sine kontor automatisk og sikker distribusjon av overliggende tjenester. 

Den helhetlige løsningen er basert på én arkitektur, med ett enhetlig administrasjonsgrensesnitt for både overvåkning, administrasjon og tilgangskontroll. I tillegg leveres løsningen med en data innsamlings motor, som vil gi Skatteetaten detaljinformasjon om ytelse ned på applikasjons- og klientnivå.  

Totalverdi på kontrakten over 4 år er estimert til 54MNOK. 

NetNordic har jobbet med Extreme sin produktportefølje siden 1999 og innehar høyeste partner status, Black Diamond partner, et kvalitetsstempel på markedsledende kompetanse og ekspertise på produktportefølje og leveranse av løsninger. 

Om Skatteetaten

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Les mer om Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/

Om NetNordic 

NetNordic er en nordisk leverandør av løsninger og tjenester innenfor forretningsområdene cyber security, sikre nettverk, hybride skyløsninger og samhandling. NetNordic har gjennom årene vokst både organisk og gjennom oppkjøp. Vi har en sterk og tett relasjon med flere av markedets ledende teknologiprodusenter. NetNordic sin målsetting er å være kundenes “Best Companion” og derved realisere kundens fulle potensial gjennom å designe, levere og forvalte neste generasjons løsninger og tjenester. Vi øker verdien av din virksomhetskritiske forretning og er din nordiske leverandør av sky og infrastruktur.

For mer informasjon om NetNordic se:  https://netnordic.no/

 

Siste innhold - Nettverk