Contact by mail

Silver Peak SD-WAN

Nettverk

20. august 2021


Med Silver Peak SD-WAN får du en etablert SD-WAN-produsent som har ligget i Gartners Leader Quadrant i flere år og som har en lang tradisjon for WAN-optimalisering.

I 2020 kjøpte vår samarbeidspartner Aruba, Silver Peak. NetNordic har med sin Platinum status på Aruba, tatt Silver Peak inn i vår løsningsportefølje som et av våre satsingsområder. Vi har bygd mye kompetanse på området og har flere kundecaser.

Silver Peak er en av markedslederne innen SD-WAN, som er spådd en stor vekst de nærmeste årene. Aruba integrerer Silver Peak med de øvrige produktene i sin produktportefølje for å kunne tilby en helhetlig ende-til-ende nettverksløsning med ett felles management.

Om løsningen

Løsningen gir en fleksibel og sikker SD-WAN løsning som ligger som et lag over WAN-infrastrukturen som bedrifter har i dag. Det knytter sammen en samlet løsning uavhengig om det er MPLS-linjer eller Internettrealisert på alt fra fiber til mobil 4G/5G.

Silver Peak vil prioritere den til enhver tid mest hensiktsmessige linjen, eventuelt gjøre lastdeling mellom linjer om det er hensiktsmessig.

Løsningen kan settes opp med direkte linjer til bedriftenes egne siter i Azure eller AWS, og gjøre optimalisering mot skybaserte tjenester som Office 365, Google, Dropbox og Salesforce.com. 

Fleksibelt

Løsningen er enkel å rulle ut og det er enkelt å gjøre endringer på topologien i etterkant. Med Orchestrator får du et fullstendig bilde av hele løsningen. Du kan med en konfigurasjon gjøre endringer på deler eller hele løsningen, fjerne eller legge til nye lokasjoner eller sette opp WAN optimalisering for å få bedre utnyttelse av det underliggende WAN nettverket.

Sikkert

Løsningen gir deg sikkerhet ved å segmentere trafikken ut fra en type trafikk og ved å se på type applikasjoner som klientene benytter. Hver Gateway er en Next Generation Firewall som klassifiserer trafikk. Trafikken som stoles på eller som ikke har negativ innvirkning på bedriften, slippes direkte fra hver enkelt lokasjon med en optimal rute. Usikker trafikk kan sendes til en sentral eller skybasert brannmur for å kontrolleres opp mot en felles bedriftspolicy på trafikkstrøm og innhold.

Synlighet

I Orchestrator får du god oversikt over tilstanden og hva som skjer i nettverket med mulighet for å drille ned for å se mer detaljer på enkelte lokasjoner eller linker.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, elektronikk, skjerm

Automatisk generert beskrivelse

Optimalisering

Løsningen har mulighet for å legge på WAN-optimalisering for å akselerere pakker med høy distanse for å hjelpe på begrensninger med forsinkelse. I Orchestrator får du en visuell fremstilling av hvor stor datamengde som blir spart med WAN-optimalisering slik at du til enhver tid kan se om det er lønnsomt å ha WAN-optimalisering aktivert.

Dersom lokasjoner sliter med kapasitet og kvalitet på linjer, kan løsningen settes opp til å sikre dataintegritet ved å sende data gjennom flere linker for å få god kvalitet på tross av et stort pakketap.

Ønsker du å vite mer om SilverPeak SD-WAN, ta kontakt for en uforpliktende prat.

 

Siste innhold - Nettverk