Contact by mail

From all of us – To all of you – A very Merry Christmas

NetNordic

20. desember 2021


Året 2021 nærmer seg slutten og vi i NetNordic vil rette en stor takk for innsatsen i året som har gått.

På tross av en pandemi som nå har skapt en annen hverdag for oss i snart to år er det mye å glede seg over når vi nå runder av 2021. Det er ingen grunn til å oppsummere begrensningene vi har måtte leve med i denne perioden, ei heller konsekvenser dette har hatt for næringslivet generelt og hvert enkelt menneske spesielt. De har vært store, vi kjenner dem altfor godt, og tankene våre går til dem som har mistet arbeidsplassen eller forretningen sin under pandemien.

Under hele pandemien har vi minnet oss selv på hvor heldige og privilegerte vi er som arbeider i en bransje og med kunder som har fortsatt å kjøpe tjenester av oss. Vi har hatt det travelt. Ikke bare på grunn av at vi i 2021 har fått tillit fra flere kunder, men også fordi nedstengningen har gjort arbeidet mer tidkrevende. Vår misjon er å bygge og levere tjenester for et bedre samfunn. Om det er løsninger til velferdssektoren for at våre eldre kan bo hjemme lengre, til energisektoren eller hoteller for å sørge for stabil drift, til sykehusene for å sørge for at instrumentene kan kommunisere sammen, eller til offentlig forvaltning for å kunne håndtere henvendelser, så lever vi med ansvaret for at dette skal fungere i krevende tider. Vi gleder oss over at vi har klart å levere på det ansvaret.

Vi gleder oss også over tilliten vi får fra dere, våre kunder. I 2021 har vi tatt noen store steg på vår egen utvikling, og vi avslutter året med vekst. Vekst i forretningen, flere medarbeidere og mer kompetanse. Tusen takk for det! Pandemien vil på et eller annet tidspunkt gå over, men det er viktig at vi tar med erfaringene fra denne perioden videre. Erfaringer som kan gjøre oss sterkere, mer effektive og bedre. Erfaringer som gjør oss til en enda bedre partner for kundene våre.

NetNordic takker for samarbeidet i 2021. Vi går stolte og optimistiske inn i 2022 og gleder oss til et nytt år sammen med dere!

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Lars Johannes Sørbo, Managing Director NetNordic Norway AS

Siste innhold - NetNordic