Hvordan ser morgendagens responssenter ut?

NetNordic – Et visjonært blikk på morgendagens responssenter

Det finnes flere typer responssenter som tilbyr forskjellige responssentertjenester, og ulike måter å tilby disse på. 

Hvilke muligheter finnes i dag, og hvordan kan fremtiden se ut? 

Vi deltar med vårt bidrag på webinaret til Norway Healt Tec den 14.10.

På webinaret møtes sentrale aktører som leverer teknologi og tjenester. Deltakerne får et innblikk i hvilke muligheter som er i bruk i dag, samtidig som muligheter knyttet til morgendagens responssenter også belyses.

Vi leverer våre løsninger til responssentrene i Værnes, Kongsberg og Telemark, alle er representert på webinaret for å snakke om sine tjenester og erfaringer.

Ta kontakt med oss i dag om du ønsker å vite mer om morgendagens responssenter.

Siste innhold - Integrated Communication