Contact by mail

Ønsker du å unngå å betale løsepenger på grunn av Ransomware angrep? Da råder vi deg til å teste din Backupløsning.

Datasenter

17. august 2021


Det er stadig nyhetsartikler om bedrifter som blir utsatt for Ransomware angrep, og i kommentarfeltene er det ofte flere som påpeker at dette kunne vært unngått om de bare hadde investert i gode nok backupløsninger. Men sannheten er at flere av bedriftene som har vært rammet, av unaturlige årsaker, har betalt ut løsepenger selv om de har gjort alt riktig fra et Backup messig ståsted. 

Denne artikkelen handler ikke om hva bedrifter bør gjøre for å beskytte seg mot kriminelle som komprimiterer data og holder data som gissel, men hvorfor rammede bedrifter fortsatt betaler for å dekryptere systemene sine, selv når de har mulighet til å gjenopprette alle data fra tilgjengelige sikkerhetskopier.

Eksperter sier at den største grunnen til at Ransomware mål fortsatt betaler når de allerede har tilgjengelige sikkerhetskopier, er at få bedrifter har rutiner for å teste på forhånd hvor lang tid det tar å gjenopprette dataene. I mange tilfeller har bedrifter uberørte sikkerhetskopier, men de har faktisk aldri prøvd å gjenopprette IT-Miljøet sitt, så de aner ikke hvor lang tid det vil ta eller hvordan gjennomføre prosessen smidig. Når en hendelse inntreffer oppdager bedriften at de har et par petabyte med data å gjenopprette over Internett, og innser at selv med raske forbindelser vil det fortsatt ta flere uker til måneder å laste ned dataene for å gjenopprette systemer. 

Nummer to på listen av årsaker til at man betaler ut løsepenger til kriminelle, er scenariet hvor bedriften har en ekstern lokasjon med krypterte sikkerhetskopier av dataene sine, men oppdager at den digitale nøkkelen som trengs for å dekryptere sikkerhetskopiene, ble lagret på det samme fildelingsnettverket som ble kryptert av Ransomware.

Den tredje vanligste hindringen for at rammede bedrifter kan stole på sikkerhetskopiene sine, er at Ransomware-leverandørene også klarer å ødelegge sikkerhetskopiene. 

NetNordic, sammen med strategiske samarbeidspartnere, jobber tett for å bekjempe digitale trusler og spesielt Ransomware angrep. En god backupløsning vil kunne forhindre mange av de mest avorlige Ransomware angrepene, men det krever at man har satt seg inn i funksjonaliteten og mulighetene i løsningen, samt at man etablerer en plan og strategi for å gjenoppbygge systemene sine når en kritisk hendelse inntreffer.

Cohesity, som er en av NetNordic sine viktigste samarbeidspartnere på leveranse av Backupløsninger, har utviklet effektive virkemidler for å stanse Ransomware angrep. Cohesitys omfattende, ende-til-ende-løsning har en flerlags tilnærming for å beskytte sikkerhetskopiene mot Ransomware. Plattformen til Cohesity vil kunne detektere og raskt gjenopprette data etter et angrep, og med sin unike arkitektur vil det for hackere ikke være mulig å endre data. Sikkerhetskopiene lagret på Cohesity sin backupløsning kan verken krypteres, endres eller slettes. Med maskinlæring sikrer man automatisk synlighet og kontinuerlig overvåkning for å oppdage unormal aktivitet. Og hvis det verst tenkelige inntreffer, vil Cohesity sin løsning kunne bistå med å lokalisere rene filer på tvers IT miljøet ditt, inkludert Public Cloud, for å umiddelbart kunne gjenopprette og redusere nedetid.

Ta kontakt med en løsning spesialist på Backup i dag for en gjennomgang og diskusjon på hvordan din bedrift kan gå en sikrere hverdag i møte. 

Carl Petter Tørnqvist

 

Siste innhold - Datasenter