Contact by mail

AI – Artificial Intelligence

NetNordic leverer intelligente trådløse løsninger basert på AI – Artificial Intelligence.

Hvordan utnytte kunstig intelligens?

Hvordan kan du utnytte AI for bedre ytelse og opplevelse av det trådløse? Med et stadig økende antall enheter på det trådløse og protokoller som konkurrerer om kanalene i lufta er det stadig viktigere at teknologien blir mer intelligent for å kunne levere en mer stabil ytelse til enhetene den server.

Tiden endrer seg. Å ha personell til å manuelt endre innstillingene og optimalisere infrastrukturen er lite kostnadseffektivt, så derfor ønsker NetNordic å levere AI baserte løsninger til sine kunder slik at teknologien selv justerer seg ut ifra omgivelsene for en bedre opplevelse og mer effektiv utnyttelse av det trådløse.

I tillegg til å kunne gjøre endringer dynamisk ut ifra omgivelsene, leverer NetNordic innsikt til sine kunder i form av programvare som analyserer infrastruktuten. Informasjon om skytjenesten aggregeres i en skytjeneste hvor den sammenligner med tilsvarende løsninger, og kommer deretter tilbake til kunden med optimaliseringer og anbefalte konfigurasjonsendringer for å kunne øke ytelsen. Dette er bare noen intelligente trådløse løsninger basert på AI som NetNordic leverer.

Chatbot_AI_NetNordic_web