Contact by mail

Skype for Business – Effektiv verktøy for samhandling

Skype for Business gir mulighet for raskere og bedre beslutninger.

Hvorfor velge Skype for Business fra NetNordic?

Dagens arbeidsplass er i stor grad drevet av samhandling i prosjekter. Med en kompetent leverandør og de riktige verktøyene er prosjektteamene mer produktive, mer lønnsomme og mer engasjerte.

 • Mer engasjerte ansatte
 • Skalerbare og prisgunstige løsninger
 • Analyseinformasjon og brukeradopsjon
 • Sømløs migrasjon fra tradisjonell telefoniløsning
 • Selvbetjeningsportal for administrasjon av løsningen
 • God integrasjon og arbeidsflyt med dine arbeidsverktøy
 • Skype for Business som en tjeneste med månedspris per bruker

Gjør det lettere å samarbeide både internt og eksternt

 • NetNordic har høy kompetanse og strategisk samarbeid med Microsoft som gullpartner.
 • Vi hjelper din organisasjon med å ta i bruk Skype for Business og få et mer produktivt arbeidsmiljø.
 • NetNordic leverer Skype for Business-løsninger til mellomstore og store virksomheter i Norge og Norden.
 • Vi sørger for proaktiv drift og vedlikehold av løsningen.

Snart vil Microsoft Teams erstatte Skype for Business

Microsoft Teams vil erstatte Skype for Business for samhandling, telefoni og video for de fleste virksomheter. Noen virksomheter har mer avanserte behov som eksempelvis integrasjon av arbeidsflyt med kundesenter, tilstedeværelse informasjon (presence) fra mobiltelefoner eller kunde-senteragent i samhandlingsklienten. Inntil Microsoft Teams får denne støtten kan Skype være et riktig valg for noen virksomheter.

Integrasjon med andre arbeidsverktøy

Skype gir deg mer med sømløs integrasjon for samtalestyring, sentralbord, kundesenter og videokonferanse. Vi kan levere videoløsninger med høy kvalitet basert på løsningen og med samme brukergrensesnitt.

Som ledende systemintegrator i Norden gir NetNordic din virksomhet sømløs integrasjon med AI-teknologi, chatbot, kundesenter, sentralbord, videokonferanse og de arbeidsverktøy som er viktig for din virksomhet.

Som en tjeneste med ett månedspris per bruker

NetNordic leverer Skype for Business-løsninger til mellomstore og store virksomheter i Norge og Norden. Vi leverer løsningen som en tjeneste med månedspris per bruker.

NetNordic sørger for proaktiv drift og vedlikehold. Vi hjelper din organisasjon med å ta i bruk løsningen og få et mer produktivt arbeidsmiljø.

Brukeradopsjon

Opplæring og brukeradopsjon er en viktig faktor for suksess ved digitale innovasjon og når man tar i bruk nye IT-verktøy. Det må legges til rette for at teknologien, menneskene og deres arbeidshverdag møtes på en god måte. Det er i dette møtet at selve gevinstrealiseringen skjer.

Hensikten med å bruke ressurser på brukeradopsjon er å få autonome og engasjerte sluttbrukere til selv å se verdien i den digitale forvandlingen, slik at de velger å la teknologien påvirke dem til å arbeide på nye og bedre måter.


Se filmen om Skype for Business