Contact by mail

Jobb bedre med NetNordic digitalt tilsyn

Jobb bedre med Netnordic Digitalt tilsyn. Møt brukerne der de er, ved hjelp av sensorer eller kamerateknologi.

Møt brukerne der de er

Digitalt tilsyn kan løses på flere måter enten ved hjelp av sensorer eller kamerateknologi. Ved bruk av teknologi kan en måle en brukers vitale funksjon og overvåke brukerens bevegelser. Ved «unormale» hendelser/verdier vil det sendes bekymringsmelding eller alarm til forhåndsdefinerte mottakere , slik at nødvendig tiltak kan iverksettes.

Teknologiens omsorg

Teknologien er et verktøy for den ordinære omsorgen. Den vil gi et pålitelig tilsyn i kjente omgivelser for brukeren, gi sikkerhet og hvile i omsorgen, samt at personvernet er strengt ivaretatt. Noe som igjen vil øke tryggheten og ikke minst livskvaliteten for de enkelte brukerne.

Sensorbasert

Kamerabaserte sensorer kan gi økt trygghet for beboere, ansatte og pårørende. I tillegg til å varsle om fall, uro i seng og for lange opphold på bad. Med digitalt tilsyn kan man også ha nattlig tilsyn uten å forstyrre beboeren.

Digitalt-tilsyn_NetNordic_web