Contact by mail

Økt sikkerhet i ditt nettverk

For å få økt sikkerhet i ditt nettverk må du vite hvilke trafikk som kommer gjennom den.

Legg en plan for å unngå angrep på din bedrift

Data og nettverk kan ikke sikres med et enkeltstående produkt. NetNordic tilbyr pålitelige og skalerbare produkter fra verdensledende datasikkerhetsaktører. Våre arkitekter og rådgivere kan sette sammen løsninger som vil sikre din bedrift etter behov og datasikkerhetspolicy.

Dataangrep er en trussel under stadig utvikling, og kan i verste fall skade, eller lamme din bedrift. Om man vil sikre seg mot nedetid, tap av omdømme, omsetting og produktivitet, må det legges en plan for angrep av alle slag.

  • Økt kunnskap om hva som går gjennom nettverket øker sikkerheten.
  • Teknologi fra markedsledende partnere gir innovative og oppdaterte datasikkerhetsløsninger.
  • Automasjon reduserer manuelle driftsoperasjoner, samtidig som bedriften er beskyttet mot nye datasikkerhetstrusler.

Innsyn i hva som går
gjennom nettverket

Moderne datasikkerhetsløsninger, som er levert av markedsledende produsenter, sørger for å være automatisk oppdaterte, og beskytter din bedrift mot nylig oppdagede sikkerhetstrusler.

NetNordic mener at du får økt datasikkerhet i nettet om du har innsyn i hva som går gjennom nettverkene.

Beskyttelse med neste-generasjons brannmur

Nestegenerasjons brannmur klassifiserer all trafikk (inkludert kryptert trafikk) basert på applikasjon, bruker og innhold – uten at dette går ut over ytelse. Ut fra denne informasjonen kan du sette spesifikke regler som styrer hvem som får tilgang til gitte applikasjoner.

Dette reduserer også risikoen for sårbarheter som kommer fra innsiden av nettverket.

Dedikert løsning for
beskyttelse mot DDoS

«Distributed Denial of Service»-angrep mot bedriftens tjenester er ikke noe nytt. I den senere tid har imidlertid angrepene blitt større, mer koordinerte og mer tilgjengelige. Et angrep kan lett startes av hvem som helst, for mindre enn en femtilapp!

Stopp forretnings-
kritiske angrep

Angrepene blir oftere kombinert med utpressing hvor bedriften presses til å betale for at angrepene skal opphøre eller ikke skje på nytt. Dersom bedriften din har forretningskritiske tjenester som kan være eksponert for slike angrep, kan en løsning for dedikert DDoS-beskyttelse være en god investering. En slik løsning kan oppdage og stoppe et målrettet angrep mot din bedrift.