Contact by mail

Virtualisering i datasenter

NetNordic har god forståelse av virtualisering i datasenter og forenklinger av slike løsninger, og kan bidra til å sikre fremtidsrettede løsninger tilpasset kundens behov.

Virtualisering i datasenter

Virtualisering i datasenter dreier seg om en rekke løsninger
som skal spille sammen:

  • Virtualisering av serverinfrastruktur, her brukes normalt løsninger fra VMware, Microsoft eller opensource (KVM). I dag er også konteinerteknologi som Docker og Google (Kybernetes) i ferd mot å forsterke denne kompleksiteten.
  • Virtualisering av nettverket og oppbygging av en eventuell sonemodell. Nettverkstrafikken og flyten av denne til servere og brannmurer må i større løsninger henge godt sammen. Flaskehalser skal unngås for både “øst-vest” og “nord-sør” trafikk. Nettverket (og dets virtualisering) er også sentralt i hvordan to eller flere datasentre integreres på tvers av geografisk lokalisering.
  • Virtualisering av brannmurløsninger. Her snakker vi både om virtuelle “rutende” brannmurer og brannmurer i den virtualiserte serverparken.
Virtualisering-i-datasenter_web_3

Spiller sammen

Alle disse elementene må henge godt sammen. For store, komplekse løsninger, kan dette kreve mye automasjon for dynamisk å justere disse teknologiene samordnet ved feil, driftsforstyrrelser eller andre endringer.

NetNordic har god forståelse av virtualisering i datasenter og forenklinger av slike løsninger, og kan bidra til å sikre fremtidsrettede løsninger tilpasset kundens behov.