Contact by mail

Sikkerhet i datasenter

NetNordic tilbyr sikkerhet i datasenter tilpasset ethvert behov.

Datasentersikkerhet

NetNordic har sikkerhetsløsninger tilpasset alle behov i datasenter, og vil sammen med kunden finne løsninger tilpasset kundens krav til ønsket sikkerhet. Vi kan selvfølgelig også være med på å definere dette behovet (etablere sikkerhets-policies).

Et datasenter kan være et datarom som har et enkelt server-subnett eller store datahaller med kompliserte sonemodeller, der hver sone kan ha ulike krav til sikkerhet.

Sikkerhet kan bestå av mange elementer,
hvor noen av dem nevnes nedenfor.

Sikkerhet-i-datasenter_netnordic_2021_web

  • Perimeter- sikkerhet er en typisk brannmur som beskytter datasenteret og/eller sonene. Slike løsninger kan utvides til å fullføre sonemodeller inn i den virtualiserte serverparken, og med integrasjon mot skytjenester (AWS, GC, MS Azure) 
  • Trafikkanalyse, overvåke all trafikk i server- og coresvitsjer, se på trafikkmønstre, oppdag og forstå optimaliseringsmuligheter, finne flaskehalser og ikke minst oppdage unormal og/eller uønsket trafikk.  
  • IDS/IDP (Intrusion Detection)-løsninger er systemer som oppdager “skadevare” gjemt i tillatt trafikk. Dette kan gjerne være utvidet funksjonalitet i brannmurløsninger. Løsningen er veldig avhengig av om disse skal stå in-line i trafikken eller om de bruker speiling/prober for å lese trafikken uten å påføre noen form for forsinkelser.