Contact by mail

Nettverk i datasenter

NetNordic leverer nettverk i datasenter med løsninger tilpasset alle behov og budsjetter.

Datasenternettverk

NetNordic leverer gode løsninger for datasenter. Vi bygger datasenterløsninger tilpasset valg av lokasjoner og tilgang til nettverksforbindelser mellom datasentrene.

Våre nettverksløsninger er tilpasset ulike behov og budsjetter, og vi vil sammen med kunden finne riktig, fremtidsrettede og tilpassede løsning

Nettverk i datasenter dreier seg mye om høye hastigheter, og teknologi og kapasitet tilpasset servere og annen infrastruktur inn og ut av datasentrene.
For å bygge en effektiv infrastruktur er det av stor betydning å ta hensyn til følgende overordnede parametre i designfasen:

Sikre-nettverk_web_2
  • Hvordan er trafikkbelastningen, vi snakker gjerne om “nord-sør” opp mot “øst-vest”, der øst-vest representerer belastningen basert på trafikk mellom servere og annet internt i datasenteret
  • Hvilke krav stilles til sikkerhet og sonemodeller, og hvordan samkjøres dette med servermiljøet og virtualiseringsplattformen?
  • Hvor står det andre (redundante) datasenteret, er det tilgang til høyhastighet mellom datasentrene (i f.eks samme by), eller må vi forholde oss til WAN- løsninger (mellom land og kontinenter)