Contact by mail

Hybrid-Cloud Infrastructure

Våre rådgivere hjelper deg med å utvikle en strategisk smart skyplan uavhengig om den er privat, hybrid eller offentlig. Dagens krav til infrastrukturer er komplekse og i konstant endring. Vi hjelper deg med å velge riktig skymodell slik at du får mest mulig ut av din skystrategi.

Hybrid-Cloud Infrastructure refererer til et blandet databehandlings-, lagrings- og tjenestemiljø bestående av lokal infrastruktur, private skytjenester og en offentlig sky – slik som Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure – med orkestrering mellom de ulike plattformene. Å bruke en kombinasjon av offentlige skyer, lokal databehandling og private skyer i datasenteret ditt betyr at du har en hybrid skyinfrastruktur.

Fordeler: Hybrid skyinfrastruktur

Selv om skytjenester kan føre til kostnadsbesparelser, ligger deres hovedverdi i å støtte en raskt bevegende digital forretningstransformasjon. Hver teknologiadministrasjonsorganisasjon har to agendaer: IT-agendaen og forretningstransformasjonsagendaen. Vanligvis har IT-agendaen vært fokusert på å spare penger. Den digitale forretningstransformasjonsagendaen er imidlertid fokusert på å investere for å tjene penger.

Den største fordelen med en hybridsky er fleksibilitet. Behovet for raskt å tilpasse og endre retning er et kjerneprinsipp i en digital virksomhet. Bedriften din vil kanskje (eller trenger) å kombinere offentlige skyer, private skyer og lokale ressurser for å få fleksibiliteten den trenger for å få et konkurransefortrinn.

Er hybrid sky riktig for deg?

Ikke alt hører hjemme i en offentlig sky, og det er derfor så mange fremtidsrettede selskaper velger en hybrid blanding av skytjenester. Hybridskyer tilbyr fordelene med både offentlige og private skyer og dra nytte av eksisterende arkitektur i et datasenter

Hybridmetoden lar applikasjoner og komponenter samhandle på tvers av landegrenser (for eksempel skyer kontra lokalt), mellom skyforekomster og til og med mellom arkitekturer (for eksempel tradisjonell versus moderne digital). Det samme nivået av distribusjon og tilgangsfleksibilitet er også nødvendig for data. Enten du håndterer arbeidsbelastninger eller datasett, i den dynamiske digitale verden, bør du planlegge for ting å flytte rundt som svar på endrede behov. Der applikasjoner eller data eksisterer i dag er kanskje ikke det beste stedet for dem å bo over tid.

En hybrid skyarkitektur inkluderer disse funksjonene:

  • Ditt lokale datasenter, private og offentlige skyressurser og arbeidsbelastninger er sammenkoblet under delt dataadministrasjon mens de forblir adskilte.
  • Du kan koble til eksisterende systemer som kjører på tradisjonelle arkitekturer som kjører forretningskritiske applikasjoner eller inneholder sensitive data som kanskje ikke er egnet for den offentlige skyen.

Hybrid skyinfrastruktur er aktivert av en Data Fabric, som bruker en programvaredefinert metode for å tilby et felles sett med datatjenester på tvers av alle kombinasjoner av IT-ressurser.

Strategiske partnere