Contact by mail

Vi kan velferdsteknologi – Ta kontakt med oss!

NetNordic har de beste løsningene for å skape en sammenhengende helsetjeneste, der pasienten står i sentrum​.

Velferdsteknologi fra NetNordic eHelse

NetNordic eHelse er en ledende forhandler av helseteknologi og tjenester knyttet til drift og integrasjon av løsningene.​

NetNordic utvikler og leverer produkter og tjenester ​som bidrar til økt verdiskapning og bærekraft i ​helse- og omsorgssektoren.​

Vårt fokus er å designe løsninger som bidrar til å ​realisere en sammenhengende helsetjeneste, ​der brukerens behov står i sentrum.

NetNordic har de beste løsningene for å skape en sammenhengende helsetjeneste, der pasienten står i sentrum​.

NetNordic-eHelse_web

Behovene til bedret samhandling i helsesektoren blir bare større og større!

Den store utfordringen i helsesektoren har i mange år vært at sektoren har ligget langt bak i henhold til digitalisering og moderniseringen av systemer. Helsetjenesten har vært silobasert, og helsepersonell har vært nødt til å jobbe isolert innenfor sine egne fagområder. Men ettersom behovene for bedret samhandling har økt, har også helsesektoren sett seg nødt til å digitalisere, fornye og forbedre seg.

Behovene til bedret samhandling i helsesektoren blir bare større og større. Ikke bare gjelder dette en bedre samhandling mellom pasienten og helsetjenesten, men også innad i de ulike nivåene innen helsetjenesten. Selve målet med å digitalisere og modernisere systemene er først og fremst at pasientene opplever en helhetlig helsetjeneste, men det er også viktig at helsektoren blir mer dynamisk og bedre egnet til å kunne tilrettelegge både oppfølging og behandling på en effektiv måte, sier Camilla Lobben, forretningsutvikler for bransjeområde e-helse og velferdsteknologi i NetNordic.

Plattform og integrasjonsmotor

 • EPJ (Toveis integrasjon mot Visma, profi Tieto Garcia, Dips Cosdoc og VKP)​
 • AD (Active Directory)​
 • Trygghetsalarmer​
 • Sykesignalanlegg​
 • Medisineringsstøtte​
 • Digitalt tilsyn​
 • Medisinsk avstandsoppfølging​
 • 3.Part produkt

NetNordic eHelse hovedkriterier

Kjernen er TRYGGHET:

 • Opplæring​
 • Integrasjon​
 • Sikkerhet​
 • Brukervennlig​
 • Systemet rundt tjenesten- drift, service og support​
 • Kommunikasjon​
 • inkludering

Helhetlige eHelseløsninger

 • Mobil App​
 • Alarmmottak​
 • Alarmruting manuelt​
 • Kartløsning​
 • Automatisk opprettelse og vedlikehold av AD og EPJ​
 • Arbeidsliste, årsaks-koder og tiltaks- koder

NetNordic eHelse Kunder:

 • Grenlandsregionen 
 • Tromsø kommune
 • Værnesregionen 
 • Kongsbergregionen 
 • Ålesundregionen 
 • Vestby kommune 
 • Lillehammer kommune 
 • Narvik kommunene 
 • Gildeskål Kommune
 • Meløy Kommune
 • Øksnes kommuner 
 • Alarmsentralen Sogn og Fjordane 
 • Sola kommune
 • Sør Troms
 • Ofoten kommunene
 • Os og Røros kommuner

eHelse Samarbeidspartnere

Mye av den teknologien vi tilbyr leveres av våre kvalifiserte samarbeidspartnere og er integrert med NetNordic sin kommunikasjonsplattform. Vi søker å finne de samarbeidspartnerne som til enhver tid kan være med å komplementere våre løsninger. På den måten kan vi alltid tilby løsninger som dekker et faktisk behov. Helsetjenesten får gode muligheter til å benytte seg av ny og relevant teknologi, de er ikke begrenset av systemer som ikke kommuniserer. Alle våre løsninger kommuniserer sikkert med vår plattform og via ulike fagsystemer.

NetNordic eHelse responssenter volum alarmhåndtering​

Eksempel fra et av våre responssenter etter 1 år i drift:​

 • Håndterte løsningen 14.000 assistanse alarmer ​​
 • inkl. de som er direkte rutet til tjenesten, for eksempel bosenter. ​​
 • Håndtering av 3000 tekniske alarmer ​​
 • Ca 16.000 brukere tilknyttet løsningen. ​​
 • Ca 200 ansatte på dagtid som er påkoblet app for å ta imot varsler. ​​

Unik teknologi

Teknologien NetNordic tilbyr kommuniserer og sender varsler til helsepersonell ved uønskede hendelser. Dersom en bruker har behov for hjelp, eller når helsetilstanden avviker fra det som er normalt for den enkelte, blir helsepersonell varslet innen kort tid.

Helsetjenesten kan med våre løsninger realisere store gevinster gjennom mer effektive arbeidsprosesser, sømløse og individuelt tilpassede tjenester for pasienten. Vi tilbyr blant annet teknologi og løsninger til hjemmeboende og helse- og omsorgsinstitusjoner, og vi tilbyr komplette pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi, elektroniske medisindispensere, medisinsk hjemme oppfølging, digitalt tilsyn, e-lås og flere ulike sensorer som kan trygge og varsle ved endring i helsetilstanden