Når og hvor

Dato 12. november 2019

Tid 08:30 - 11:00

Sted Microsoft Headquarter Oslo

Sett av datoen

Hvordan lykkes med den digitale transformasjonen med Microsoft Teams?
Microsoft, NetNordic og Inmeta inviterer til gratis frokostseminar. Microsoft Teams samler alle samhandlingsverktøy i ett grensesnitt, og gjør det lettere å samarbeide i den moderne arbeidshverdagen. Registrer deg nå, begrensede plasser.


Hvordan lykkes med digital transformasjonen med Microsoft Teams? - 12. november 2019

Delta nå

Microsoft, NetNordic og Inmeta inviterer til gratis frokostseminar

Dagens arbeidsplass er i stor grad drevet av samhandling i prosjekter. Bedrifter som investerer i effektive samhandlingsløsninger har 5 ganger større sjanse for å prestere bedre. Effektiviteten øker når team kan gjennomføre møter, dele filer og jobbe i samme dokumenter samtidig.

En samlet plattform for teamarbeid øker også sikkerheten, og gjør bedriften bedre rustet til å møte nye utfordringer. Det er mange utfordringer med moderne samarbeid. Fjernarbeid, eksterne møter, ulike timeplaner, rask utvikling og flere kommunikasjonskanaler, gjør at det finnes utallige måter å dele dokumenter og informasjon på.

Microsoft Teams samler alle samhandlingsverktøy i ett grensesnitt, og gjør det lettere å samarbeide i den moderne arbeidshverdagen.

Registrer deg nå, begrensede plasser!

AGENDA:


08:30-09:00     Frokost og kaffe

 

09:00-09:30     The Modern Desktop – by Microsoft 

Microsoft Teams har på kort tid blitt den raskest voksende applikasjonen Microsoft noensinne har lansert, og er nå en av grunnsteinene i hele vår produktivitetsportefølje. I denne sesjonen vil dere få høre mer om hvorfor Microsoft satser så tungt på Teams – og vi blir å ta en ekstra titt på hvordan man optimaliserer møteromsopplevelsen med Microsoft Surface Hub 2 og Teams Room Systems.

Presenter:
Dag Nyrud, Director Modern Workplace, Microsoft Norge.
Lars Erik Norum, Solutions Specialist, Microsoft Norge.

 

09:30-10:00     Er tiden er moden for å kaste pbx’en og ta i bruk moderne samhandling med Teams? – by NetNordic

I dag bruker vi mer enn 80% av tiden til samhandling i team; møter, telefon og for å svare på e-post. Ved å samle all funksjonalitet i ett grensesnitt, en arbeidsflyt og legge tilrette for å jobbe smartere kan vi bli mer innovative, oppnå høyere kvalitet og bedre resultater. NetNordic tar en gjennomgang av hvordan vi sikrer god samhandling med Microsoft Teams for telefoni, video og kundesenter.

Presenter: Steinar Holm, Product Manager Collaboration, NetNordic Norge.

 

10:00-10:15    Kaffepause

 

10:15-10:45     Kom og få med deg hvordan Inmeta og Crayon moderniserer og transformerer samhandlingsmønstre hos sine kunder gjennom Microsoft Teams og Office365 – By Inmeta

Samhandling er et av de viktigste virkemidlene man kan benytte i dag for å effektivisere og modernisere sin bedrift, organisasjon eller forretningsområde. I forbindelse med samhandlings- og effektiviseringsprosjekter er det en rekke vanskelige beslutninger som skal håndteres på en god måte for å kunne ta ut gevinster for både forretningen og brukerne. Kom og se hvordan Inmeta og Crayon implementerer gode samhandlingsløsninger i Microsoft Teams, og hvordan vi benytter denne plattformen til å lage smarte applikasjoner som understøtter våre kunders behov og forretningsprosesser.

Presenter: Mario Vaz Henriques, Solutions Architect, Inmeta.

 

10:45-11:00     Konklusjon og spørsmål

Her finner du oss

 

Microsoft Headquarter Oslo

Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo, Norge