Contact by mail

Bli kjent med Tom Nygård

Tom Nygård er HR Business Partner og jobber hver dag med å finne og skape løsninger som gjør at jobbhverdagen på NetNordic ikke bare går opp – men fremover. Det handler om mennesker og da er et sett med verdier en god rettesnor.

Navn: Tom Nygård

Rolle: HR Business Partner

Startet i NetNordic: August i 2022

Kontor: Lysaker

Utdanning: Bachelor i HR og Personalledelse

Hva betyr disse verdiene for deg personlig?

– Alle disse tre ordene er viktige for meg. Å være ambisiøs appellerer mye til meg. Jeg er opptatt av å gjøre en god jobb og se nye muligheter. Være kreativ. Å være pålitelig, reliable, er å ha integritet – at man har og gir tillit er jo en av byggeblokkene i samfunnet. Det å forstå at man er en brikke i puslespillet og må jobbe sammen for å nå målet, er selvfølgelig viktig. Det handler om respekt for hverandre.

Hva tenker du om verdiene i karrieresammenheng?

– Dette er verdier som har tatt meg dit jeg er i dag. Folk skal vite hva de får når de snakker med meg. Man får jo ansvar når man viser at man er til å stole på. Jeg jakter alltid etter noe nytt og tar gjerne ikke til takke med ting. Prøver nye muligheter. Det viktig å forstå at man ikke kan løse alle oppgavene alene. Det er utrolig mye kompetanse i selskapet og det er veldig morsomt å finne gode løsninger sammen.

Jeg synes NetNordics verdier stemmer veldig bra overens med hvordan vi jobber i NetNordic.

HR-avdelingens hovedoppgaver

HR-avdelingen i NetNordic er ansvarlig for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, og å sikre en sunn og produktiv arbeidskultur i selskapet. Deres hovedoppgave er å utvikle og implementere strategier for å sikre at NetNordic har de nødvendige ressursene og talentene for å oppnå sine forretningsmål. De er ansvarlige for å utvikle stillingsbeskrivelser, skrive jobbannonser, gjennomføre intervjuer og evaluere kandidater for å sikre at de passer inn i NetNordics arbeidskultur og har de nødvendige ferdighetene og erfaringen som kreves for stillingen.

Avdelingen har også ansvaret for å utvikle og implementere opplærings- og utviklingsprogrammer for medarbeiderne i selskapet. Dette inkluderer å tilby kurs og opplæring som hjelper medarbeiderne med å utvikle og forbedre ferdighetene sine, og gi muligheter for karriereutvikling og avansement.

Videre er HR-medarbeiderne ansvarlig for å administrere fordeler og kompensasjon for medarbeiderne. Dette inkluderer å utvikle og implementere lønnssystemer, helse- og pensjonsordninger, og andre fordeler som hjelper medarbeiderne å trives og være motiverte på jobben.

HR-avdelingen har også ansvaret for å opprettholde et positivt arbeidsmiljø og en sunn arbeidskultur. De jobber tett med ledere og medarbeidere for å løse konflikter, løfte fram utfordringer og forbedringsområder og implementere tiltak som sikrer en trygg og inkluderende arbeidsplass.

Alt i alt spiller HR-avdelingen en viktig rolle i å sikre at NetNordic har de nødvendige ressursene og talentene for å oppnå suksess, samtidig som de jobber for å utvikle en sunn arbeidskultur og et trivelig arbeidsmiljø for medarbeiderne.